Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Автор(и) (ПІП) (жирним шрифтом виділити співавторів - не співробітників Інституту)

Академії наук, наукового товариства (вказати звання, найменування оранізації, статус та країну)

Вид видання (підручник, навчальний посібник, навчально-методичний посібник, програма)

Вид видання (словник, енциклопедія, довідник, стандарт, науково-практичне видання, науково-методичний збірник)

Вид монографії (одноосібна – україномовна, одноосібна чи колективна, видана в іноземному видавництві та/або у співавторстві з науковцями із зарубіжних країн)

Входять до наукометричної бази (поставити +)

Входять до наукометричної бази (поставити позначку + при ствердній відповіді)

Географія

Дата подання

Дата рекомендації вченої ради Інституту

Дата реєстрації

Зміст роботи - вказати особисту конкретну роботу наукового змісту

Зміст роботи - вказати особисту конкретну участь

Зміст роботи - вказати особису конкретну участь!

Зміст роботи - треба вказати особисту конкретну участь!

Зміст роботи - треба вказати особисту конкретну участь. Перефразувати

Зміст роботи - треба вказувати конкретну особисту участь!

Імпакт-фактор

Інформаційна картка

Кількість заявок на отримання охоронного документа на об’єкт права інтелектуальної власності

Кількість отриманих охоронних документів на об’єкт права інтелектуальної власності

Ким рекомендовано (вчена рада установи)

Назва заходу, проекту із зазначенням статусу

Назва заявки, патенту

Назва ради, комісії, групи, НТР, характер участі

Назва ради, комісії, групи, НТР, характер участі ?

Назва статті мовою оригіналу

Назва та вихідні дані розпорядчого документу

Номер свідоцтва, видавник

Номер свідоцтва, патенту

Обсяг, сторінок

Освіта за дипломом:

Отримувач

ПІП

Посада, яку обіймаєте на даний час (вказати за основним місцем, за сумісництвом - кількість ставки)

Почесні звання (вказати), рік присвоєння (вказати)

Прізвище, ім’я, по батькові розробників (жирним шрифтом виділити співрозробників - не співробітників Інституту)

Результативність (нагороди, премії, дипломи)

Результативність (нагороди, премії, дипломи) - якщо з Вашим ПІБ

Рік видання

Рік затвердження ВАК (МОН) у науковому ступені:

Рік обрання

Спеціальність за основним напрямом науково-технічної діяльності, що виконується

Статус участі

Статус участі - особиста конкретна робота

Стать

Телефон (моб.):

Тираж

Цільова аудиторія

володієте вільно

географія

дата (станом на)

доктора наук

докторська

докторською

докторської

доцента

кандидата наук (доктора філософії)

кандидатська (доктора філософії)