Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

*Організація

Вилучений капітал,тис.грн.

Додатко вий вкладений капітал, тис.грн.

Неоплачений капітал,тис.грн.

Нерозподілений прибуток,тис.грн.

Пайовий капітал, тис.грн.

Разом, тис.грн.

Резервний капітал, тис.грн.

Стаття

Статутний капітал, тис.грн.

Інший додатковий капітал, тис.грн.

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ Організації (ТЕСТ)НАЗВА Стаття
Статутний капітал, тис.грн.
Пайовий капітал, тис.грн.
Додатко вий вкладений капітал, тис.грн.
Інший додатковий капітал, тис.грн.
Резервний капітал, тис.грн.
Нерозподілений прибуток,тис.грн.
Неоплачений капітал,тис.грн.
Вилучений капітал,тис.грн.
Разом, тис.грн.
1
()
Залишок на початок року
Залишок на початок року  6261 (UTEM)
10784 (ПТРС)
12104 (ПС)
82723 (UTEM)
36019 (ПТРС)
25221 (ПС)
68551 (UTEM)
72458 (ПТРС)
7402 (ПС)
77923 (UTEM)
72696 (ПТРС)
54448 (ПС)
34208 (UTEM)
87806 (ПТРС)
664 (ПС)
63445 (UTEM)
76435 (ПТРС)
79858 (ПС)
91615 (UTEM)
97212 (ПТРС)
59143 (ПС)
9050 (UTEM)
24318 (ПТРС)
37148 (ПС)
33072 (UTEM)
99716 (ПТРС)
74672 (ПС)
2
()
Зміна облікової політики
Зміна облікової політики  2303 (UTEM)
85533 (ПТРС)
73668 (ПС)
48687 (UTEM)
49302 (ПТРС)
85408 (ПС)
77718 (UTEM)
38602 (ПТРС)
11084 (ПС)
28768 (UTEM)
30034 (ПТРС)
22495 (ПС)
51691 (UTEM)
11211 (ПТРС)
4122 (ПС)
14793 (UTEM)
73404 (ПТРС)
16677 (ПС)
74471 (UTEM)
45455 (ПТРС)
12758 (ПС)
51928 (UTEM)
95407 (ПТРС)
77447 (ПС)
9099 (UTEM)
85245 (ПТРС)
39911 (ПС)
3
()
Виправлення помилок
Виправлення помилок  52567 (UTEM)
67702 (ПТРС)
11972 (ПС)
67813 (UTEM)
87497 (ПТРС)
99008 (ПС)
59906 (UTEM)
61539 (ПТРС)
61826 (ПС)
17249 (UTEM)
79091 (ПТРС)
6530 (ПС)
68629 (UTEM)
33974 (ПТРС)
35885 (ПС)
37437 (UTEM)
37941 (ПТРС)
34020 (ПС)
58855 (UTEM)
13909 (ПТРС)
11367 (ПС)
43368 (UTEM)
11890 (ПТРС)
20940 (ПС)
20110 (UTEM)
68836 (ПТРС)
24903 (ПС)
4
()
Інші зміни
Інші зміни  11142 (UTEM)
89507 (ПТРС)
11984 (ПС)
4896 (UTEM)
62445 (ПТРС)
21594 (ПС)
40827 (UTEM)
17524 (ПТРС)
46778 (ПС)
36502 (UTEM)
93353 (ПТРС)
8450 (ПС)
68204 (UTEM)
31245 (ПТРС)
52974 (ПС)
53187 (UTEM)
667 (ПТРС)
14557 (ПС)
56141 (UTEM)
63121 (ПТРС)
94698 (ПС)
96088 (UTEM)
84186 (ПТРС)
30592 (ПС)
5723 (UTEM)
63345 (ПТРС)
96020 (ПС)
5
()
Скоригований залишок на початок року
Скоригований залишок на початок року  38628 (UTEM)
84573 (ПТРС)
68862 (ПС)
39471 (UTEM)
51472 (ПТРС)
68141 (ПС)
71880 (UTEM)
13689 (ПТРС)
37912 (ПС)
42411 (UTEM)
28976 (ПТРС)
65224 (ПС)
22666 (UTEM)
77355 (ПТРС)
89996 (ПС)
64060 (UTEM)
83228 (ПТРС)
55877 (ПС)
86465 (UTEM)
34370 (ПТРС)
58073 (ПС)
86618 (UTEM)
71098 (ПТРС)
63082 (ПС)
88596 (UTEM)
54303 (ПТРС)
71316 (ПС)
6
()
Дооцінка основних засобів
Дооцінка основних засобів  29993 (UTEM)
55419 (ПТРС)
1508 (ПС)
90239 (UTEM)
58284 (ПТРС)
4459 (ПС)
53587 (UTEM)
76476 (ПТРС)
48195 (ПС)
40629 (UTEM)
123 (ПТРС)
86606 (ПС)
6096 (UTEM)
14583 (ПТРС)
78383 (ПС)
68398 (UTEM)
21654 (ПТРС)
66799 (ПС)
61577 (UTEM)
86567 (ПТРС)
72194 (ПС)
54018 (UTEM)
90735 (ПТРС)
66082 (ПС)
86648 (UTEM)
89535 (ПТРС)
51448 (ПС)
7
()
Уцінка основних засобів
Уцінка основних засобів  78164 (UTEM)
45833 (ПТРС)
83019 (ПС)
95251 (UTEM)
74102 (ПТРС)
50894 (ПС)
11482 (UTEM)
38446 (ПТРС)
55586 (ПС)
2439 (UTEM)
17116 (ПТРС)
47939 (ПС)
89199 (UTEM)
74064 (ПТРС)
7047 (ПС)
23768 (UTEM)
1840 (ПТРС)
74122 (ПС)
689 (UTEM)
41395 (ПТРС)
4737 (ПС)
78547 (UTEM)
90645 (ПТРС)
69314 (ПС)
85355 (UTEM)
97969 (ПТРС)
63590 (ПС)
8
()
Дооцінка незавершеного будівництва
Дооцінка незавершеного будівництва  7721 (UTEM)
57894 (ПТРС)
32915 (ПС)
86285 (UTEM)
46609 (ПТРС)
49678 (ПС)
33446 (UTEM)
87415 (ПТРС)
1701 (ПС)
35974 (UTEM)
32935 (ПТРС)
48903 (ПС)
9233 (UTEM)
13200 (ПТРС)
25157 (ПС)
32705 (UTEM)
60807 (ПТРС)
80594 (ПС)
73135 (UTEM)
51739 (ПТРС)
84082 (ПС)
87570 (UTEM)
38020 (ПТРС)
39429 (ПС)
72502 (UTEM)
18499 (ПТРС)
40579 (ПС)
9
()
Уцінка незавершеного будівництва
Уцінка незавершеного будівництва  78022 (UTEM)
65041 (ПТРС)
68174 (ПС)
93934 (UTEM)
68709 (ПТРС)
26398 (ПС)
83665 (UTEM)
17235 (ПТРС)
68324 (ПС)
35282 (UTEM)
34729 (ПТРС)
30079 (ПС)
7144 (UTEM)
52786 (ПТРС)
6142 (ПС)
65412 (UTEM)
63137 (ПТРС)
51136 (ПС)
70519 (UTEM)
37035 (ПТРС)
53856 (ПС)
68357 (UTEM)
34580 (ПТРС)
58706 (ПС)
85756 (UTEM)
79985 (ПТРС)
60487 (ПС)
10
()
Дооцінка нематеріальних активів
Дооцінка нематеріальних активів  43076 (UTEM)
80299 (ПТРС)
64186 (ПС)
73136 (UTEM)
61434 (ПТРС)
74558 (ПС)
40334 (UTEM)
22234 (ПТРС)
27139 (ПС)
92486 (UTEM)
74960 (ПТРС)
3929 (ПС)
53839 (UTEM)
95012 (ПТРС)
39800 (ПС)
87352 (UTEM)
44922 (ПТРС)
69525 (ПС)
47054 (UTEM)
17116 (ПТРС)
34549 (ПС)
30309 (UTEM)
93444 (ПТРС)
26970 (ПС)
17036 (UTEM)
20360 (ПТРС)
56516 (ПС)
11
()
Уцінка нематеріальних активів
Уцінка нематеріальних активів  44660 (UTEM)
62803 (ПТРС)
85579 (ПС)
11632 (UTEM)
99163 (ПТРС)
78069 (ПС)
5516 (UTEM)
80548 (ПТРС)
51970 (ПС)
18210 (UTEM)
19789 (ПТРС)
40424 (ПС)
57200 (UTEM)
40528 (ПТРС)
50724 (ПС)
94529 (UTEM)
63359 (ПТРС)
8037 (ПС)
57404 (UTEM)
45793 (ПТРС)
54626 (ПС)
61656 (UTEM)
75615 (ПТРС)
71944 (ПС)
95936 (UTEM)
9684 (ПТРС)
34338 (ПС)
12
()
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
Чистий прибуток (збиток) за звітний період  93569 (UTEM)
38672 (ПТРС)
72539 (ПС)
37332 (UTEM)
97407 (ПТРС)
47558 (ПС)
61970 (UTEM)
45672 (ПТРС)
84028 (ПС)
98623 (UTEM)
38086 (ПТРС)
89359 (ПС)
1869 (UTEM)
51627 (ПТРС)
96100 (ПС)
23994 (UTEM)
5847 (ПТРС)
54520 (ПС)
45306 (UTEM)
63524 (ПТРС)
24218 (ПС)
63417 (UTEM)
70636 (ПТРС)
90753 (ПС)
11851 (UTEM)
34832 (ПТРС)
79087 (ПС)
13
()
Розподіл прибутку:  Виплати власникам (дивіденди)
14
()
Розподіл прибутку:  Спрямування прибутку до статутного капіталу
Розподіл прибутку:  Спрямування прибутку до статутного капіталу  73696 (UTEM)
9121 (ПТРС)
13073 (ПС)
27411 (UTEM)
74270 (ПТРС)
80475 (ПС)
64389 (UTEM)
29911 (ПТРС)
82004 (ПС)
56416 (UTEM)
69895 (ПТРС)
11107 (ПС)
25191 (UTEM)
43233 (ПТРС)
98831 (ПС)
64691 (UTEM)
18413 (ПТРС)
45968 (ПС)
81070 (UTEM)
94090 (ПТРС)
33122 (ПС)
28833 (UTEM)
80599 (ПТРС)
39998 (ПС)
85022 (UTEM)
69795 (ПТРС)
52429 (ПС)
15
()
Розподіл прибутку:  Відрахування до резервного капіталу
Розподіл прибутку:  Відрахування до резервного капіталу  232 (UTEM)
1262 (ПТРС)
70536 (ПС)
34972 (UTEM)
10385 (ПТРС)
68536 (ПС)
98640 (UTEM)
89035 (ПТРС)
30919 (ПС)
36219 (UTEM)
27349 (ПТРС)
10585 (ПС)
91889 (UTEM)
88610 (ПТРС)
6073 (ПС)
10986 (UTEM)
94090 (ПТРС)
72329 (ПС)
20881 (UTEM)
27213 (ПТРС)
76780 (ПС)
25179 (UTEM)
70454 (ПТРС)
51532 (ПС)
71002 (UTEM)
90867 (ПТРС)
85100 (ПС)
16
()
Внески до капіталу
Внески до капіталу  68841 (UTEM)
18457 (ПТРС)
91950 (ПС)
6446 (UTEM)
31456 (ПТРС)
85619 (ПС)
99610 (UTEM)
76147 (ПТРС)
17875 (ПС)
30506 (UTEM)
79333 (ПТРС)
64127 (ПС)
72662 (UTEM)
26201 (ПТРС)
82367 (ПС)
70146 (UTEM)
30574 (ПТРС)
56028 (ПС)
95542 (UTEM)
17775 (ПТРС)
17236 (ПС)
8385 (UTEM)
65538 (ПТРС)
36844 (ПС)
74612 (UTEM)
76118 (ПТРС)
34765 (ПС)
17
()
Погашення заборгованості з капіталу
Погашення заборгованості з капіталу  57722 (UTEM)
92190 (ПТРС)
31366 (ПС)
77982 (UTEM)
80071 (ПТРС)
68470 (ПС)
56744 (UTEM)
3989 (ПТРС)
54869 (ПС)
88861 (UTEM)
85474 (ПТРС)
88799 (ПС)
88984 (UTEM)
89790 (ПТРС)
21704 (ПС)
26810 (UTEM)
66370 (ПТРС)
17865 (ПС)
84450 (UTEM)
75644 (ПТРС)
28057 (ПС)
74683 (UTEM)
20806 (ПТРС)
46112 (ПС)
88793 (UTEM)
14435 (ПТРС)
51768 (ПС)
18
()
Викуп акцій (часток)
19
()
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)  90561 (UTEM)
52845 (ПТРС)
77011 (ПС)
28636 (UTEM)
3765 (ПТРС)
81188 (ПС)
15714 (UTEM)
28917 (ПТРС)
11477 (ПС)
3162 (UTEM)
18260 (ПТРС)
45769 (ПС)
71045 (UTEM)
97312 (ПТРС)
75111 (ПС)
71850 (UTEM)
68338 (ПТРС)
95120 (ПС)
88034 (UTEM)
48284 (ПТРС)
73624 (ПС)
56340 (UTEM)
64464 (ПТРС)
57728 (ПС)
14625 (UTEM)
52435 (ПТРС)
47192 (ПС)
20
()
Анулювання викуплених акцій (часток)
Анулювання викуплених акцій (часток)  25651 (UTEM)
2571 (ПТРС)
29026 (ПС)
18070 (UTEM)
16240 (ПТРС)
93209 (ПС)
79626 (UTEM)
58633 (ПТРС)
24379 (ПС)
72070 (UTEM)
25179 (ПТРС)
66319 (ПС)
26159 (UTEM)
63267 (ПТРС)
57432 (ПС)
892 (UTEM)
53629 (ПТРС)
15510 (ПС)
91161 (UTEM)
54933 (ПТРС)
33884 (ПС)
69555 (UTEM)
66397 (ПТРС)
96327 (ПС)
64735 (UTEM)
51678 (ПТРС)
7377 (ПС)
21
()
Вилучення частки в капіталі
Вилучення частки в капіталі  73891 (UTEM)
59363 (ПТРС)
68757 (ПС)
55057 (UTEM)
96625 (ПТРС)
70097 (ПС)
10049 (UTEM)
11385 (ПТРС)
2023 (ПС)
45760 (UTEM)
50238 (ПТРС)
20099 (ПС)
13220 (UTEM)
16050 (ПТРС)
18693 (ПС)
89727 (UTEM)
4693 (ПТРС)
811 (ПС)
35860 (UTEM)
25780 (ПТРС)
98120 (ПС)
96835 (UTEM)
22813 (ПТРС)
6686 (ПС)
77387 (UTEM)
53764 (ПТРС)
1696 (ПС)
22
()
Зменшення номінальної вартості акцій
Зменшення номінальної вартості акцій  64279 (UTEM)
86277 (ПТРС)
1771 (ПС)
97793 (UTEM)
16839 (ПТРС)
32412 (ПС)
12017 (UTEM)
26707 (ПТРС)
24047 (ПС)
87460 (UTEM)
86105 (ПТРС)
53673 (ПС)
24527 (UTEM)
10019 (ПТРС)
20035 (ПС)
95373 (UTEM)
27737 (ПТРС)
25307 (ПС)
74013 (UTEM)
71007 (ПТРС)
24777 (ПС)
46007 (UTEM)
64588 (ПТРС)
37552 (ПС)
6042 (UTEM)
71718 (ПТРС)
20763 (ПС)
23
()
Списання невідшкодованих збитків
24
()
Безкоштовно отримані активи
Безкоштовно отримані активи  34457 (UTEM)
56043 (ПТРС)
53120 (ПС)
56592 (UTEM)
68669 (ПТРС)
67572 (ПС)
31638 (UTEM)
70095 (ПТРС)
7785 (ПС)
46198 (UTEM)
6601 (ПТРС)
43208 (ПС)
77780 (UTEM)
27348 (ПТРС)
19023 (ПС)
22828 (UTEM)
28413 (ПТРС)
20343 (ПС)
27188 (UTEM)
54436 (ПТРС)
93404 (ПС)
93362 (UTEM)
49432 (ПТРС)
29647 (ПС)
85439 (UTEM)
94568 (ПТРС)
98443 (ПС)
25
()
Разом змін в капіталі
Разом змін в капіталі  12475 (UTEM)
82358 (ПТРС)
3846 (ПС)
10139 (UTEM)
22650 (ПТРС)
9462 (ПС)
90469 (UTEM)
86529 (ПТРС)
6321 (ПС)
63254 (UTEM)
55378 (ПТРС)
68372 (ПС)
29343 (UTEM)
91605 (ПТРС)
47344 (ПС)
61307 (UTEM)
72690 (ПТРС)
72858 (ПС)
15753 (UTEM)
61948 (ПТРС)
28241 (ПС)
43283 (UTEM)
19897 (ПТРС)
63838 (ПС)
58272 (UTEM)
80071 (ПТРС)
73149 (ПС)
26
()
Залишок на кінець року
Залишок на кінець року  83094 (UTEM)
56992 (ПТРС)
303 (ПС)
1186 (UTEM)
41151 (ПТРС)
82249 (ПС)
11069 (UTEM)
73499 (ПТРС)
41090 (ПС)
61368 (UTEM)
7789 (ПТРС)
52814 (ПС)
70290 (UTEM)
40969 (ПТРС)
53944 (ПС)
99226 (UTEM)
66155 (ПТРС)
52236 (ПС)
30206 (UTEM)
27344 (ПТРС)
72821 (ПС)
90298 (UTEM)
19495 (ПТРС)
98189 (ПС)
51696 (UTEM)
18914 (ПТРС)
17949 (ПС)

Страницы: