Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Загальні хімічні властивості металів


  • Загальні хімічні властивості металів В атомах металів на зовнішній електронній оболонці утримується невелике число електронів. Ці електрони порівняно легко можуть відриватися від атомів. Така особливість металів є причиною не тільки їхніх фізичних, але й хімічних властивостей. Виходячи з того, що метали здатні тільки віддавати електрони зовнішнього електронного рівня, можна зробити висновок, що в хімічних реакціях метали здатні проявляти тільки властивості відновника. Основний процес, який характеризує хімічні властивості металів, можна записати у вигляді такої схеми: Взаємодія металів з неметалами Більшість металів активно реагують із неметалами, при цьому метали виконують роль відновника, а неметали — окисника. У результаті реакцій утворюються бінарні сполуки: солі безоксигенових кислот: Взаємодія металів з водою Метали Хімічні процеси при реакції з водою Продукти реакції Лужні метали, а також Са та Ва Ме0 + НОН ? Ме+n(ОН)n + Н2 ? Н2 і Ме(ОН)n Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Ni, Pb Ме0 + НОН ? Ме+nO-2 + Н2 ? Н2 і МеО Cu, Ag, Au 3 водою не взаємодіють Взаємодія металів з кислотами Активні метали, які розташовані в ряді напруг до водню, витискують Гідроген із розчинів кислот. Метали, які розташовані в ряді напруг після водню, з розчинами кислот (окрім нітратної та сульфатної) не взаємодіють. Якщо метал здатний проявляти кілька ступенів окиснення, то при взаємодії з безоксигеновою кислотою утворюється сіль, у якій метал, як правило, має нижчий ступінь окиснення, наприклад:
Презентація. Загальні валстивості металів
Відео. Реакція лужних металів з водою
Відео. Взаємодія сульфатної кислоти з металами
Відео. Складання рівння реакції метла та сіль
Відео. Взаємодія кисню з металами
Відео. Взаємодія солей з металами

Споріднені вершини: дивитись