Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Металічний зв’язок. металічні кристалічні ґратки


  • У простих речовинах — металах та їх сплавах існує особливий вид зв’язку — металічний. При утворенні металічного зв’язку атоми металів зближуються і їх валентні орбіталі перекриваються. Як наслідок, електрони зовнішніх рівнів вільно переходять від одного атома до іншого, переміщуючись по всьому зразку металу (утворюючи так званий «електронний газ»). Зв’язок, який утворюється внаслідок взаємодії відносно вільних електронів з йонами металів, називають металічним зв’язком. Цей тип зв’язку характерний для простих речовин — металів. Атоми металічних елементів перетворюються в позитивно заряджені йони — катіони. Катіони металічних елементів і їхні атоми розташовані в певному порядку і складають вузли металічних кристалічних ґраток. Валентні електрони забезпечують зв’язок між усіма йон-атомами кристала металу.
Презентація. "Металічний звязок. Фізичні властивості металів
Презентація кристалічні градки
Відео 1. Металічний звязок
Відео 2. Металічний звязок
Відео. Кристалічні градки
Відео. Кристалічні та аморфні речовини Типи кристалічних граток

Споріднені вершини: дивитись