Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

2. Добування амоніаку і розчинення його у воді (“фонтан”). випробування розчину фенолфталеїном


  • Добування У лабораторії амоніак добувають, нагріваючи амоній хлорид гашеним вапном. Амоніак, що утворився висушують СаО ? У промисловості амоніак синтезують з простих речовин Н2 і N2. Реакція азоту з воднем екзотермічна, вона відбувається із виділенням теплоти. Взаємодія з водою. Аміак добре розчиняється у воді утворюючи аміачну воду (за нормальних умов у 100 г води розчиняється 87,5 г, або 115л, NH3). Висока розчинність аміаку пояснюється тим, що він реагує з водою. Якщо суху колбу, заповнену аміаком і закриту пробкою із вставленою трубкою з відтягнутим кінцем, занурити у воду, до якої додано кілька крапель розчину фенолфталеїну, то з безбарвної рідини починає бити малиновий «фонтан». Забарвлення аміачної води свідчить про те, що водний розчин аміаку має лужну реакцію.
Відео

Споріднені вершини: дивитись