Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Солі карбонатної кислоти. їх поширеність у природі та застосування


  • Карбонати Карбонатна кислота утворює два ряди солей: середні та кислі. Кислота Кислотний залишок Характер солі Склад солі, назва Приклад Н2СО3 ? НСО3 кисла Me(HCO3)у гідрогенкарбонати NaHCO3 – натрій гідрогенкабонат Ca(HCO3)2 – кальцій гідрогенкабонат = СО3 середня Meх(CO3)у карбонати Na2CO3 – натрій карбонат CaCO3 – кальцій карбонат Солі карбонатної кислоти – кристалічні речовини, сполуки стійкі, хоча сама кислота не стійка. Їх можна добути взаємодією вуглекислого газу з лугом. Реакцію можна зобразити такою схемою: MeOH + CO2 = Meх(CO3)у + Н2О MeOH + CO2 = MeНCO3 Наприклад: CO2 + 2NaOH ? Na2CO3 + H2O CO2 + NaOH ? NaHCO3 Карбонати лужних металів і амонію, гідрокарбонати розчиняються у воді. Карбонати інших металів у воді не розчиняються. Карбонати хрому, феруму(ІІІ), купруму, меркурію не існують. У природі найпоширеніший кальцій карбонат СаСО3 у вигляді вапняка, крейди та мармуру. Хімічні властивості карбонатів Хімічні властивості карбонатів 1. Відношення до нагрівання: Карбонати лужних металів стійкі до нагрівання. Карбонат кальцію, магнію, малоактивних металів розкладаються при нагріванні: СаСО3 ? СаО + СО2. 2. Взаємодія з кислотами: При взаємодії карбонатів із сильними кислотами спостерігається сильне спінювання розчину внаслідок виділення вуглекислого газу: СаСО3 + 2НCl = СаCl2 + Н2О + СО2. Цю реакцію використовують, щоб розпізнати карбонати серед інших речовин.
Відео 1
Відео 2
Презентація
Стаття. Солі карбонатної кислоти. їх поширеність у природі та застосування
Стаття. КАРБОНАТИ ВОДНОЇ ФАЗИ ГРЯЗЬОВИХ ВУЛКАНІВ КЕРЧЕНСЬКОГО ПІВОСТРОВА

Споріднені вершини: дивитись