Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Раціональне використання добрив та проблеми охорони природи від забруднення продуктами та відходами хімічних виробництв


  • Урок з хімії Тема уроку: «Загальні відомості про мінеральні добрива. Раціональне використання добрив та проблема охорони природи від забруднення продуктами та відходами хімічних виробництв». Мета уроку: ознайомити із загальними властивостями мінеральних добрив та їх класифікацією; охарактеризувати найважливіших нітратні і фосфатні добрива, показати їх значення в господарстві; визначити роль Нітрогену і Фосфору в живих організмах. Розвивати вміння працювати з підручником;наочністю, виділяти головне, порівнювати, аналізувати експериментальні данні, знаходити взаємозв’язки властивостей і застосування речовин; формулювати висновки, навички колективної діяльності, пізнавального інтересу і творчої активності в процесі рішення проблемної ситуації. Підвищувати загальну екологічну культуру. Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань. Обладнання:рослини, мінеральні добрива, доповіді учнів, демонстраційна дошка, підручник, зошит, таблиця. Хід роботи І. Організація класу. Актуалізація опорних знань. Учні змішуються в групи,а потім кожна команда відповідає на питання. Назначається орбітр. Учитель:Яку тему вивчаємо?Перевіряємо отримані знання раніше. Гра «Згоден-не згоден».(якщо згодні-хлопаемо у долоні, якщо не згодні-рухаемо головою) 1.Нітрати мають загальну формулу Ме(NO3)n 2. Солі фосфатної кислоти - нітрати, розчинні у воді, NaNO3-натрій нітрат. 3.Солі фосфатної кислоти-фосфати.Використовують в сільському господарстві. 4.Простий суперфосфат має формулу Ca(H2PO4)2, поганорозчинній у воді. Учитель:краще відповідала група.Знань ці будуть нам потрібні під час вивчання нового матеріалу. ІІ. Мотивація. Демонстрація рослин. Учитель:Про що свідчить стан рослин? Проблема:Природа гренту не завжди досконала для проблем людини(чому?), тому її треба поліпшувати(яким чином?). Навіщо тобі це знати? ІІІ. Оголошення теми та мети уроку. Щоб ви хотіли дізнатися про мінеральні добрива?Які поставимо завдання? 1.Що таке добрива? 2.Як класифікуються добрива? 3.Властивості мінеральних добрив. 4.Застусування мінеральних добрив в сільскому господарстві, роль для живих організмів. 5.Проблема забруднення навколишнього середовища. ІV.Вивчення нового матеріалу. Учитель: Працювати будемо в командах з матеріалами підручника §11, наочністю,а також з матеріалами проекту. На дошці виписати: 1.Що таке мінеральні добрива. 2.Класифікацію мінеральних добрив. 3.Роль Нітрогену, Фосфору, Калію в житті рослин. 4.Розповідь учителя:Мінеральні добрива, що виробляються хімічною промисловістю.Поділяють на види:а) фосфатні(суперфосфати й преципітат), б)азотні(салітри, сульфати амоніаку), в) калійні (КСІ і солі), г) борні, магніеві та інші(солі що містять ці елементи). 5.Властивості мінеральних добрив.Виконання Л.д.7.Ознайомлення зі зразками мінеральних добрив. (І група-ознайомлення зі зразками нітратних добрив, ІІ група- ознайомлення зі зразками фосфорних добрив, ІІІ група-ознайомлення зі зразками калійних добрив). Заповнення таблиці Назва добрив Формула Агрегатний стан Колір Розчинення в Н2О Запах Завдання на картках груп. І.-Роль Нітрогену(азоту),фосфору, калію в житті рослин. ІІ.-Які з’єднання Нітрагену, Фосфору, Калію доступні рослинам. ІІІ.-Негативні якості мінеральних добрив. Обговорення роботи груп. «Раціональне використання добрив та проблема охорони від забруднення продуктами та відходами хімічних виробництв» ІV. Осмислення. Обґрунтуйте застосування мінеральних добрив. Один із прийомів інтенсивного землеробства за високого рівня агротехніки і застосування добрив можна керувати врожайністю, підвищувати її в кілька разів.Саме таке питання наразі розв’язують наші хіміки й сільськогосподарські працівники для того, щоб достатньо забеспечити потреби країни в продуктах харчування, сировини. V. Домашнє завдання. Опрацювати §11. Творче завдання:написати рекламу або «анти -рекламу» мінеральних добрив. Оцінювання.
Відео. Органічне сільське господарство
Презентація
презентация нітратні і фосфорні добрива

Споріднені вершини: дивитись