Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Солі амонію


  • Солі амонію – тверді кристалічні речовини, добре розчинні у воді, сильні електроліти. Добувають солі амонію взаємодією амоніаку та гідроксиду амонію з кислотами. Хімічні властивості: 1. Солі амонію дисоціюють у водному розчині на катіон амонію NH4+ та аніон кислотного залишку: NH4NO3 ? NH4+ + NO3– 2. Розкладаються при нагріванні на амоніак і відповідну кислоту: (NH4)2SO4 2NH3 + Н2SO4; (NH4)2СO3 2NH3 + Н2О + СO2. Як виняток: NH4NO3 N2О + 2Н2О. 3. Взаємодіють з лугами, при цьому виділяється амоніак: (NH4)2СO3 + 2KOH = 2NH3 + K2СO3 + 2H2O. Амоніак, що виділяється, можна виявити по запаху або змоченим у воді лакмусовим папірцем. Папірець синіє, тому що на його поверхні утворюється гідроксид амонію: NH3 + H2O ? NH4ОН. Якісною реакція на солі амонію є взаємодія з розчином лугу. Реакція супроводжується виділенням амоніаку, який виявляють за запахом або посинінням зволоженого індикаторного папірця. Скорочене йонне рівняння: NH4+ + ОН– = NH3? + H2O.
Відео
Властивості солей амонію
Презентація
Відео. Добування амоній хлориду
Відео. Реакція аргентум нітрату та амоній хлориду
Відео. Вирощування кристалів з солей

Споріднені вершини: дивитись