Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Тема 2. Металічні елементи та їхні сполуки


  • Учень (учениця) називає - сполуки металічних елементів за сучасною українською номенклатурою; - основні металічні руди, їх родовища та металургійні виробництва в Україні; наводить приклади: - сплавів алюмінію та заліза; описує: - поширеність та загальні методи добування металів; - явище корозії; складає: - формули оксидів, гідроксидів, солей Натрію, Калію, Кальцію, Магнію, Алюмінію, Феруму; - рівняння реакцій, що характеризують основні хімічні властивості лужних, лужноземельних металів, магнію, алюмінію, заліза; характеризує: - металічні елементи за їх місцем у періодичній системі та будовою атома; - фізичні та хімічні властивості лужних, лужноземельних металів, магнію, алюмінію, заліза; пояснює - утворення металічного зв’язку; обґрунтовує: - причини твердості води та способи її усунення; - застосування металів і сплавів; - роль калійних добрив; - необхідність запобігання корозії металів, охорони середовища у металургійному виробництві; оцінює - значення металургії в суспільному господарстві України; висловлює судження: - про біологічну роль металічних елементів, у тому числі радіоактивних — Стронцію та Цезію; - про значення твердості води у промисловості та побуті, наслідки корозії металів; робить висновок - про зумовленість властивостей металів будовою їх атомів; дотримується правил безпеки під час виконання хімічних дослідів.

Споріднені вершини: дивитись