Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

коефіцієнт тертя ковзання


  • Сила тертя ковзання прямо пропорційна силі нормальної реакції опори. Оскільки і силу тертя ковзання, і силу нормальної реакції опори вимірюють у ньютонах, то коефіцієнт тертя ковзання є безрозмірнісною величиною. Коефіцієнт тертя ковзання визначається, зокрема, матеріалами, з яких виготовлені дотичні тіла, та якістю обробки їхніх поверхонь. Значення коефіцієнтів тертя ковзання встановлюють виключно експериментально. Зазвичай таблиці коефіцієнтів тертя ковзання містять орієнтовні середні значення для пар матеріалів

Споріднені вершини: дивитись