Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Лабораторна робота №9


  • Тема. Визначення коефіцієнта тертя ковзання. Мета: визначити коефіцієнт тертя ковзання дерева по дереву. Обладнання: дерев’яний брусок; дерев’яна дошка (трибометр); набір тягарців; динамометр.
  • Підготовка до експерименту 1. Перед тим як виконувати роботу, згадайте відповіді на такі запитання. 1) Від яких чинників залежить сила тертя ковзання і куди вона напрямлена? 2) За якою формулою обчислюють силу тертя ковзання? 2. Визначте ціну поділки шкали динамометра.
  • Експеримент Суворо дотримуйтесь інструкції з безпеки (див. форзац підручника). Результати вимірювань відразу заносьте до таблиці. 1. Підвісивши брусок до динамометра, виміряйте вагу бруска, яка під час експерименту буде дорівнювати силі нормальної реакції опори (N=P). 2. Прикріпивши брусок до гачка динамометра, покладіть його широким боком на горизонтально розташовану дошку. Рівномірно переміщуйте брусок уздовж дошки (див. рисунок). За показом динамометра визначте силу тертя ковзання (Fтертя ковз=F пружн). 3. Повторіть експеримент ще тричі, поклавши на брусок спочатку один тягарець, потім одночасно два, а потім одночасно три тягарці (N=Pбрус +Pтягар)
  • Аналіз експерименту та його результатів Зробіть висновок, у якому зазначте: 1) яку фізичну величину ви вимірювали; 2) чи залежить коефіцієнт тертя ковзання від ваги тіла; 3) чи збігаються одержані результати із табличним значенням коефіцієнта тертя ковзання дерева по дереву; 4) які чинники вплинули на точність експерименту.
  • Творче завдання Запишіть план проведення експерименту на підтвердження того, що коефіцієнт тертя ковзання не залежить від площі дотичних поверхонь. Проведіть цей експеримент.
  • Завдання «із зірочкою» Для досліду 1: а) визначте відносну похибку вимірювання сили тертя ковзання та сили реакції опори: б) визначте відносну та абсолютну похибки вимірювання коефіцієнта тертя ковзання

Споріднені вершини: дивитись