Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Задача. 19.2


  • Виконуючи лабораторну роботу, дівчинка збільшувала навантаження гумового шнура, щоразу вимірюючи силу, яка діє на шнур, і відповідне видовження шнура. Скориставшись таблицею, яку отримала дівчинка, побудуйте графік залежності сили пружності від видовження шнура — Fпруж (x). За допомогою графіка визначте: 1) жорсткість шнура; 2) видовження шнура, коли до нього прикладено силу 5 Н; 3) силу, яку треба прикласти до шнура, щоб видовження становило 60 см.

Споріднені вершини: дивитись