Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

незатухаючі


  • Незатухаючі коливання — це коливання, амплітуда яких не змінюється з часом. Незатухаючі коливання здійснює, наприк лад, голка швацької машинки, доки працює її механізм (рис. 13.7).

Споріднені вершини: дивитись