Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

середня швидкість руху


  • Середня швидкість руху тіла vсер — це фізична величина, що дорівнює відношенню всього шляху l, який подолало тіло, до інтер- валу часу t, за який цей шлях подолано

Споріднені вершини: дивитись