Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Вправа №8


  • Вправа № 8 1. Стадо антилоп може досить довгий час зберігати швидкість руху 80 км/год. Який шлях подолає стадо за півгодини? 2. Вважаючи рух плавців рівномірним (див. рисунок), визначте швидкість руху кожного з них. 3. Визначте, яка швидкість руху більша: 16 м/с чи 54 км/год. 4. Подайте в метрах за секунду: 18 км/год; 108 км/хв; 72 см/хв. 5. Подайте в кілометрах за годину: 2 м/с; 30 км/хв; 20 см/с. 6. В астрономії існує одиниця довжини світловий рік, яку застосовують для визначення міжзоряних відстаней. Один світловий рік дорівнює відстані, яку долає світло у вакуумі за 1 рік. Подайте цю відстань у кілометрах, вважаючи, що швидкість поширення світла у вакуумі дорівнює 300 000 км/с. 7. Скористайтесь додатковими джерелами інформації та підготуйте презентацію про швидкість руху в живій природі або про швидкість руху сучасних транспортних засобів. Зробіть коротке повідомлення.

Споріднені вершини: дивитись