Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

довжина


  • Зрозуміло, що об’єм і швидкість руху — це далеко не всі фізичні величини, якими оперує фізика. Навіть у повсякденному житті ми маємо справу з великою кількістю фізичних величин: довжина, площа, об’єм, маса, час, шлях, температура.
  • У СІ одиницею довжини є метр (м), одиницею часу — секунда (с), об’єм вимірюється в метрах кубічних (м3), швидкість руху — у метрах за секунду (м/с).
  • Повернемося до вимірювання довжини l олівця (див. рис. 5.1). Ціна поділки шкали лінійки — 1 мм. Отже, вважатимемо, що абсолютна похибка результату вимірювання становить 1 мм. Довжина l0 олівця, виміряна лінійкою, дорівнює 122 мм. Результат вимірювання в цьому випадку слід записати так: l=122+-1мм. Такий запис означає, що істинне значення довжини олівця перебуває в інтервалі від 121 мм (122 мм – 1 мм) до 123 мм (122 мм + 1 мм) (рис. 5.2).
  • Видовження — це фізична величина, яка характеризує деформації розтягнення та стиснення і дорівнює зміні довжини тіла в результаті деформації

Споріднені вершини: дивитись