Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

низькотемпературна фотолюмінесценція


  • Нами були отримані спектри низькотемпературної фотолюмінесценції чистого ZnSe, а також допированного по катіонній і аніонній підгратці – ZnSe(Al) і ZnSe (рис. 1.5).

Споріднені вершини: дивитись