Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

залежність інтенсивності свічення


  • При температурах вище 400 К інтенсивність «синьо-зеленої» смуги емісії також зменшується, причому залежність інтенсивності світіння від температури в координатах ln(I0/I–1) від 1/Т в області температур 400 – 500 К є практично лінійною (рис.3.4 ).

Споріднені вершини: дивитись