Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

інтенсивність радіолюмінесценції


  • Результати вимірювань інтенсивності радіолюмінесценції композитних сцинтиляторів товщиною 1 мм приведено на рис. 5.4. Нами досліджено залежність інтенсивності радіолюмінесценції від розміру часток гранатового сцинтилятору та товщини композиту (рис. 5.5).

Споріднені вершини: дивитись