Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

смуга поглинання


  • Донорні елементи Ga, In і Вi підвищують рівень поглинання (k зростає до 0,5 см-1), край смуги поглинання зміщений в довгохвильову область у порівнянні з чистим ZnSe, що свідчить про високу концентрацію як дрібних, так і глибоких енергетичних рівнів у забороненій зоні і генерацію вакансій, які впливають на структуру смуг у спектрах люмінесценції. Проте, через відсутність додаткових смуг поглинання у видимому діапазоні спектру досліджувані допанти не погіршать сцинтиляційні параметри за рахунок реабсорбції. Вивчення оптичних характеристик досліджуваних зразків в ІЧ області спектру показала наявність в усіх зразках смуги поглинання неконтрольованої домішки Fe в районі 3 мкм (рис. 1.3(а)).
  • Із збільшенням змісту сірки край смуга поглинання зрушується в короткохвильову область, оскільки із збільшенням концентрації сірки збільшується оптична ширина забороненої зони.
  • У зразках з Ag з'являється смуга поглинання 400 – 620 нм, зразки забарвлені в рожевий колір, з Cr-смуга поглинання 355 – 700 нм і зразки мають вишневий колір, з Се -смуга поглинання 355 – 620 нм, а зразки – коричневого кольору. Введення Mg, Bi, Hf призводить до появи сильних смуг поглинання з максимумами 340, 350, 360 нм і напівшириною 20 нм. У спектрах пропускання більшості легованих кристалів присутні смуги поглинання, що характерні для відповідного іона, який утворює локальні енергетичні рівні в забороненій зоні CdWO4.

Споріднені вершини: дивитись