Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

спектр люмінесценції кристалів


  • У спектрах люмінесценції кристалів, які додатково леговані одновалентними (Na+, K+, Rb+, Cs+, Ag+) або двовалентними (Mg2+, Са2+, Sr2+, Ba2+) домішками, основна смуга люмінесценції незначно зсувається в довгохвильову область в межах 5 – 10 нм в залежності від типу і концентрації домішки, при цьому спостерігається посилення довгохвильової асиметрії. При зниженні температури до 77 К в спектрі люмінесценції кристалів з домішками також спостерігається зменшення інтенсивності основної «синьозеленої» (500 нм) люмінесценції і поява «червоного» компонента 670 – 700 нм при збільшенні довжини хвилі збуджуючого світла (рис. 3.3). Вимірювання спектрів люмінесценції кристалів, легованих різними домішками в однакових умовах при Т = 290 К і 77 К і збуджені лазерним джерелом ЛГИ-21 .зб. = 337,1 нм, що дозволяє одночасно збуджувати всі зазначені смуги люмінесценції, показали наступне рис. 3.5. Існує група зразків з домішками, спектри фотолюмінесценції яких подібні до спектрів випромінювання номінально чистих кристалів.

Споріднені вершини: дивитись