Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

спектр імпульсної катодолюмінесценції кристалів


  • Результати дослідження спектрів ІКЛ кристалів представлені на рис. 3.10. Спектри ІКЛ кристалів CdWO4:Li+Bi також представлені широкою смугою з максимумом на 2,6 еВ (рис.3.10.б).

Споріднені вершини: дивитись