Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

забруднення кристала


  • Вивчення оптичних характеристик досліджуваних зразків в ІЧ області спектру показала наявність в усіх зразках смуги поглинання неконтрольованої домішки Fe в районі 3 мкм (рис. 1.3 (а)). Це пов'язано із забрудненням кристала конструкційними матеріалами при вирощуванні з розплаву.

Споріднені вершини: дивитись