Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

структура піків люмінесценції


  • На рисунку 1.5 відображено тонку структуру піків люмінесценції, серед яких можна виділити 3 зони: - область люмінесценції (440 нм) екситона - вузькі смуги, що знаходяться поблизу краю забороненої зони, - область крайової люмінесценції (460 нм) - смуги власної люмінесценції переважно за участю VZn (рекомбінація на власних дефектах - перехід електрону на Д-А рівень комплексу [VZn- - VSe+] - 2,7 еВ), - область донорно-акцепторної люмінесценції (550 – 640 нм) – смуги донорно-акцепторної рекомбінації, яка відбувається за участю дрібних рівнів поблизу зони провідності, що сформувалися при легуванні і наступній термічній обробці кристалів.

Споріднені вершини: дивитись