Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

сцинтиляційні параметри кристалів


  • 4.2 Сцинтиляційні параметри легованих кристалів ZnWO4. У роботі була зроблена спроба досягти максимально можливих сцинтиляційних параметрів у кристалів, вирощених з сировини більш низької чистоти (3 N) зі вмістом супутньої вольфраму домішкою молібдену близько 10-2 мас. %.

Споріднені вершини: дивитись