Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

композитний сцинтилятор


  • У багатьох областях сучасного радіаційного приладобудування (медична і технічна томографія) необхідно застосування сцинтиляторів великої площі з високою однорідністю сцинтиляційних параметрів. Дану задачу можна вирішити шляхом отримання композиційних сцинтиляторів на основі подрібнених кристалів. При використанні композиційних сцинтиляторів можливо локалізувати сцинтиляційні спалахи у малому об’ємі, через що зникає необхідність поділу сцинтиляційних панелей на окремі пікселі. Таким чином, отримання композиційний сцинтилятор може вирішити проблеми виготовлення детекторів для КТ з високим просторовим розрізненням, високою контрастною чутливістю, забезпечити можливість виготовлення мультиенергетичних детекторів без підвищення їх собівартості у порівнянні з традиційними детекторами.
  • 5.3.1 Енергетичний діапазон дії композитних сцинтиляторів різного складу. Базуючись на отриманих результатах, можна зробити висновок про високу ефективність поглинання рентгенівського випромінювання композиційним сцинтилятором на основі ZnSe(Al) у низькоенергетичному діапазоні (20 – 60 кеВ). Базуючись на отриманих результатах, можна зробити висновок про високу ефективність поглинання рентгенівського випромінювання композиційними сцинтиляторами на основі LGSO(Ce) та GSO(Ce) у середньому діапазоні енергій (50-100 кеВ) – завдяки К-скачкам поглинання гадолінію (50,23 кеВ) та лютецію (63,3 кеВ). Композиційний сцинтилятор ZnWO4 має високу ефективність поглинання рентгенівського випромінювання у високоенергетичному діапазоні (90-150 кеВ) – завдяки Кскачку поглинання вольфраму (69,5 кеВ).
  • Одержано швидкодіючі композитні сцинтилятори на основі кераміки галій-гадолінієвого гранату, легованого церієм зі світловим виходом на рівні комерційного кристалу селеніду цинку. Розроблено способи виготовлення композитних сцинтиляторів для двохенергетичних томографічних детекторів на основі подрібнених оксидних та халькогенідних кристалів, або керамічних сцинтиляційних порошків.

Споріднені вершини: дивитись