Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

сцинтиляційні панелі


  • Висока однорідність сцинтиляційних параметрів завдяки високого ступеня гомогенізації гранул подрібнених кристалів у процесі виготовлення сцинтиляційні панелі. При використанні композиційних сцинтиляторів можливо локалізувати сцинтиляційні спалахи у малому об’ємі, через що зникає необхідність поділу сцинтиляційних панелей на окремі пікселі.
  • Для відпрацювання методики виготовлення сцинтиляційних панелей з оптимальними функціональними параметрами нами була визначена залежність світлового виходу елементу від розміру частинок сцинтилятору ZnSe і товщини панелі (рис.5.1 та рис.5.2). Оптимальна товщина зразків сцинтиляційних панелей для досягнення максимального рівня квантового виходу при дисперсності частинок 40-120 мкм становить 1 –1,5 мм,для 120 – 200 мкм – 1,3 – 1,8 мм і200 – 600 мкм – 1,5 – 2 мм. Сцинтиляційні панелі, що були виготовлені з найбільш крупної фракції порошку селеніду цинку (200 – 600 мкм) за рівнем світлового виходу наближаються до кристалічного зразку (до 95 % від світлового виходу кристалу). Порівняння світлового виходу проводиться з кристалічними зразками тих же типорозмірів, як і сцинтиляційні панелі.
  • 5.3.2 Визначення однорідності сцинтиляційних параметрів панелей на основі ZnSe, ZnWO4, CdWO4, Gd2,7Ce0,3Al2,5Ga2,5O13. Важливою характеристикою сцинтиляційних панелі є однорідність їх параметрів. Визначення однорідності характеристик панелей на основі ZnSe, ZnWO4, CdWO4, Gd2,7Ce0,3Al2,5Ga2,5O13було засноване на вимірюванні однорідності світлового виходу. Еталон підбирається залежно від конкретного завдання вимірювання (по можливості однієї форми і розмірів зі зразками сцинтиляційних панелей). На рис.5.15 представлені топограми радіолюмінісценції монокристалічного зразка та сцинтиляційної панелі ZnSe одних типорозмірів. Видно, що сцинтиляційна панель має більш високий ступінь однорідності світлового виходу. Для сцинтиляційних панелей на основі оксидних сцинтиляторів ZnWO4, CdWO4, Gd2,7Ce0,3Al2,5Ga2,5O13 неоднорідність світлового виходу за площею зразку була не гірше, ніж 5 %.

Споріднені вершини: дивитись