Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

різниця


  • Різниця пов'язана зі зменшенням довжини термализации в MgWO4 внаслідок більших значень ефективних мас електронів і дірок. Різниця ширини заборонених зон проявляється в спектрах збудження як зміщення низькоенергетичного порога до ~ 4 еВ і порогу множення електронних збуджень 11 – 12 еВ, до більш високих енергій із заміною катіона Zn катіоном Mg (рис. 4.7). Також, ще однією причиною зниження середньої відстані між термалізованими електронами і дірками може бути нерівномірний розподіл компонентів твердого розчину, що призводить до просторової флуктуації в нижній частині зони провідності і верхньої частини валентної зони (різниця ширини заборонених зон в ZnWO4 і MgWO4 становить близько 0,4 еВ).

Споріднені вершини: дивитись