Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

перерозподіл


  • Криві ТСЛ цих зразків показали, що для нелегованого кристала з неконтолюємою домішкою Мо спостерігається інтенсивний пік при Т = 170 К (рис.4.4), це підтверджує той факт, що домішка Mo генерує в кристалах ZnWO4 пастки електронів, які частково перешкоджають передачі енергії до власних центрів люмінесценції, та призводять до появи інерційного свічення, що проявляється в збільшені показнику післясвічення та погіршенню світлового виходу. Легування кристалу домішкою Eu3+ призводить до перерозподілу світлосуми на користь низькотемпературного піка (130 К), який відповідає за більш короткі часи висвічування.

Споріднені вершини: дивитись