Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

оптимізація


  • Крім оптимізації процесу одержання кристалів ZnWO4, були проведені дослідження щодо впливу на сцинтиляційні параметри відхилення від стехіометрії і легування. Кращий світловий вихід (50 % по відношенню до сцинтилятору CdWO4) і енергетичне розділення 8,5 % були отримані при використанні зразків, вирізаних з кристала № 6 (табл. 4.2), одержаний із сировини кваліфікації 4N. Варто підкреслити, що оптимізація процесу вирощування дозволило помітно скоротити (більше ніж на два порядки) післясвітіння кристала ZnWO4.
  • ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ ОТРИМАННЯ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗРАЗКІВ КОМПОЗИТНИХ СЦИНТИЛЯТОРІВ НА ОСНОВІ ZnSe, CdWO4, ZnWO4 ТА ІНШИХ.

Споріднені вершини: дивитись