Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

властивість


  • З метою одержання монокристалічного сцинтилятора на основі вольфрамату цинку з покращеними властивостями в роботі досліджувався вплив легування на функціональні параметри ZnWO4, а також були одержані змішані кристали ZnxMg1-xWO4.
  • Легування одновалентними металами у поєднанні з фторидом цинку дозволяють ще поліпшити прозорість і сцинтиляційні властивості ZnWO4.
  • З метою вивчення модифікації процесів переносу енергії в твердих розчинах виключно як функції довжини термализации носіїв заряду необхідно уникнути впливу всіх згаданих ефектів і вибрати тверді розчини з наступними властивостями: (I) Центри свічення повинні бути власного походження, наприклад, висвічування автолокалізаційних екситонів (АЛЕ).
  • 4.3.1 Сцинтиляційні та люмінесцентні властивості змішаних кристалів ZnxMg1-xWO4.
  • До ослаблення люмінесценції при зменшенні розміру частинок призводять також дисипативні властивості середовища композитного сцинтилятору (розсіяння і перепоглинання квантів люмінесценції).
  • У більшості класичних сцинтиляційних матеріалів і люмінофорів набір сцинтиляційних властивостей досить обмежений і не задовольняє всім вимогам, пропонованим до сучасних детектуючим системам.

Споріднені вершини: дивитись