Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

введення


  • Відпал в кисневмісної атмосфері таких кристалів, або подвійне легування, введення одновалентного компенсатора заряду, підвищують пропускання у видимій області спектра (рис 3.1. кр. 2 і 3). Так, наприклад, відпал в кисневій атмосфері або введення одновалентних домішок (наприклад, Li) призводять до зменшення конценрації центрів забарвлення, що обумовлені завжди присутніми у вихідній шихті неконтрольованими домішками Ме3+ і до підвищення оптичного поглинання кристалів.

Споріднені вершини: дивитись