Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

повітря


  • Навіть при вирощуванні кристала вольфрамату кадмію в атмосфері кисню або на повітрі без цілеспрямовано введених домішок, вакансії в катіонній підґратці компенсуються відповідною кількістю вакансій кисню.
  • Таким чином, шляхом термічного відпалу на повітрі або легування сполуками літію можна модифікувати дефектну структуру кристалів вольфрамату кадмію і глибокі пастки носіїв заряду, що обумовлюють післясвітіння кристала CdWO4.
  • Дана операція включає контроль поверхні сцинтиляційного елементу на основі дрібнокристалічних порошків ZnS0,2Se0,8 та ZnWO4 та фотодіодної лінійки на наявність механічних забруднень та їх видалення з поверхні за допомогою стислого повітря.

Споріднені вершини: дивитись