Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

напруга


  • Комплекс складався з імпульсного рентгенівського випромінювача типу RAPAN-200 (Ua = 100 – 160 кеВ), фотодіода S8594, перетворювача струму – напруга (IUC), мультиплексора (MUX), контролера, аналого-цифрового перетворювача (ADC), персонального комп'ютера, осцилографа С1-102, блоку управління рентгенівського випромінювача.
  • У якості випромінювача використовувався рентгенівський апарат типу РЕІС-І (напруга на трубці 40 кВ, анодний струм 0,1 мА).
  • Напруга анода випромінювача 60 ... 140 кВ. Напруга аноду регулюється від 60 до140 кВ. Для локалізації зони опромінення встановлюються свинцеві коліматори.
  • До багатоканальних сцинтиелектронних детекторів (СД) для двох енергетичної КТ на основі сцинтиляційних елементів і фотодетектуючих пристроїв висуваються наступні вимоги: – рентгеночутливість СД в струмовому режимі роботи за нормальних кліматичних умов та при напрузі на трубці 100 кеВ повинна бути не менше ніж 30 мА?хв/Р?см2, – робочий діапазон СД повинен знаходитись в інтервалі від 20 кеВ до 150 кеВ, – СД повинні бути стійкими до температур навколишнього середовища в діапазоні від 273 К до 323 К.

Споріднені вершини: дивитись