Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

струм


  • Комплекс складався з імпульсного рентгенівського випромінювача типу RAPAN-200 (Ua = 100 – 160 кеВ), фотодіода S8594, перетворювача струму – напруга (IUC), мультиплексора (MUX), контролера, аналого-цифрового перетворювача (ADC), персонального комп'ютера, осцилографа С1-102, блоку управління рентгенівського випромінювача.
  • У якості випромінювача використовувався рентгенівський апарат типу РЕІС-І (напруга на трубці 40 кВ, анодний струм 0,1 мА).
  • Відносний світловий вихід зразків товщиною 2 мм вимірювали при рентгенівському опроміненні (анодна напруга 200 кВ, струм 1 мА).
  • Рентгенофазовий аналіз (РФА) шихти та монокристалів проводився на дифрактометрі типу ДРОН – 3М в наступному режимі: випромінювання – Сu К., висока напруга – 35 еВ, анодний струм – 20 мА, щілини – 2х8х12х0,25 мм, Ni– фільтр діапазон 1 х 10-1/с, постійна часу 2,5 с, швидкість руху детектора град/сек, швидкість діаграмної стрічки 300 мм/година.
  • Напруга на рентгенівській трубці складала 140 кВ, струм – 79 мкА, фільтр – 6 мм алюмінію та 0,5 мм міді. Напруга на рентгенівській трубці – 140 кВ, струм – 79 мкА, фільтр – 6 мм алюмінію та 0,5 мм міді.

Споріднені вершини: дивитись