Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

порівняння


  • Для порівняння були отримані зразки кристалів ZnS і ZnSe.
  • У разі легування кристалів Мо6+ відбувається заміщення іонів W6+ з утворенням спотворених, у порівнянні з наявними в кристалах молібдату кадмію, молібдатних груп, люмінесценція яких і проявляється у «червоній» області спектра, що узгоджується з результатами роботи.
  • Аналіз представлених даних дозволяє зробити висновок, що введення одно-і двовалентних домішок у більшості випадків практично не змінює світловий вихід в порівнянні з номінально чистими кристалами. Зразок, що вирізаний з нижньої частини кристала, має більш тривалі характеристики загасання в порівнянні з верхньою частиною. Інтегральна інтенсивність ТСЛ нелегованих зразків невелика в порівнянні з кристалами, що леговані тривалентними домішками, у яких інтенсивність ТСЛ на 2 порядки вище.
  • Однак, як показали наші дослідження, на величину післясвітіння введення кремнію не впливає або навіть призводить до його незначного збільшення в порівнянні з номінально чистими монокристалами, при цьому неоднорідність параметра післясвітіння по всій довжині кристалічної були складає > 20%. Величина світлового виходу збільшувалася на 5 – 10 % в порівнянні з номінально чистим кристалом. Таким чином, розроблений нами спосіб забезпечує: зменшення величини післясвітіння більш, ніж на порядок в порівнянні з нелегованими кристалами, при цьому зберігається високий світловий вихід (до 110 %) щодо номінально чистого кристала. зменшення неоднорідності післясвітіння кристала (< 10%).
  • MgWO4 характеризується більш високою ймовірністю рекомбінації гемінальних e-h в порівнянні з ZnWO4. В області 4 – 11 еВ інтенсивність в спектрі збудження вище для MgWO4 в порівнянні з ZnWO4 (див. рис. 4.7, вставка). Більш високий світловий вихід ZnWO4 в порівнянні з MgWO4 при збудженні рентгенівським випромінюванням вимагає додаткового пояснення. Це означає, що середня енергія створення однієї електронно-діркової пари вище для MgWO4 в порівнянні з ZnWO4. Це перерозподілить кінетичну енергію вторинних електронів і дірок з утворенням електронів з меншою кінетичної енергією і дірок з більшою кінетичною енергією в ZnWO4 в порівнянні з MgWO4. Враховуючи високу рухливість електронів в порівнянні з дірками, ми очікуємо зниження середньої відстані між термалізованимі електронами і дірками в ZnWO4 при збудженні високими енергіями. Цей результат передбачає більш високу ефективність створення екситона з гемінальної електронно-діркової пари в твердому розчині в порівнянні з вихідними сполуками. Це зменшення довжини термализации в Zn0.8Mg0.2WO4 призводить до підвищення інтенсивності в його спектрі збудження в порівнянні з вихідними матеріалами в високоенергетичної ВУФ області і, нарешті, призводить до підвищення світлового виходу для рентгенівського випромінювання. Можна припустити, що цей ефект обумовлений більш високими значеннями ефективних мас електронів і дірок у твердих розчинах в порівнянні з ZnWO4 і MgWO4.
  • Композитні сцинтиляційні матеріали мають ряд суттєвих переваг в порівнянні з монокристалічними матеріалами: -відсутність обмежень лінійних розмірів композитних панелей. -висока однорідність сцинтиляційних параметрів завдяки високому рівню гомогенізації порошків подрібнених кристалів у процесі виготовлення сцинтиляційних панелей. -можливість управління вихідними оптичними та сцинтиляційними параметрами композитних сцинтиляторів на стадії виготовлення. -можливість варіювання в широкому діапазоні сцинтиляційних і оптичних характеристик композитних сцинтиляторів шляхом виготовлення багатокомпонентних систем (на основі 2-х і більше сцинтиляційних матеріалів). -поліпшені механічні та конструкційні властивості, порівняно з монокристалічними аналогами.
  • Порівняння світлового виходу проводиться з кристалічними зразками тих же типорозмірів, як і сцинтиляційні панелі.
  • Показано, що пошарове розташування гранул сцинтилятору, від більшого розміру – з боку фотоприймача, до меншого – з протилежної сторони, забезпечує збільшення світлового виходу елементу на 10 – 15% у порівнянні з ізотропним розташуванням гранул та поліпшення локальної однорідності люмінесценції на 5 – 10%.

Споріднені вершини: дивитись