Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

аналіз


  • Після вирощування проводили хіміко-спектральний аналіз на вміст катіонних домішок, а також визначали реальний склад твердого розчину.
  • Аналіз кривих загасання проводився за допомогою програмного забезпечення FluoFit, PicoQuant, Німеччина.
  • Аналіз представлених даних дозволяє зробити висновок, що введення одно-і двовалентних домішок у більшості випадків практично не змінює світловий вихід в порівнянні з номінально чистими кристалами.
  • Фазовий склад контролювали за допомогою рентгенофазового аналізу, і була виявлена одна фаза вольфраміту у всіх вирощених кристалах. Співвідношення між Zn, Mg і W в кристалах оцінювали за допомогою скануючої електронної мікроскопії з можливістю елементного аналізу.
  • Цей результат відповідає змодельованої величиною p(ћ.) (рис. 4.6) для даних кристалів, демонструючи застосовність моделювання для аналізу спектрів збудження.
  • Рентгенофазовий аналіз (РФА) шихти та монокристалів проводився на дифрактометрі типу ДРОН – 3М в наступному режимі: випромінювання – Сu К., висока напруга – 35 еВ, анодний струм – 20 мА, щілини – 2х8х12х0,25 мм, Ni– фільтр діапазон 1 х 10- 1/с, постійна часу 2,5 с, швидкість руху детектора град/сек, швидкість діаграмної стрічки 300 мм/година. Аналіз проводився по 4 контрольним точкам, як показано на рис. 17. За допомогою рентгеноскануючої приставки за методом рентгеноспектрального аналізу показано, що поверхня дослідного кристалу має абсолютно монофазну та однорідну структуру у тому числі і на поверхні бульбашки рис. 4.18.

Споріднені вершини: дивитись