Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

зміщення


  • Це зміщення максимуму свідчить про те, що смуги рентгенолюмінесценції цих зразків не елементарні, а є суперпозицією декількох смуг.
  • Різниця ширини заборонених зон проявляється в спектрах збудження як зміщення низькоенергетичного порога до ~ 4 еВ і порогу множення електронних збуджень 11 – 12 еВ, до більш високих енергій із заміною катіона Zn катіоном Mg (рис. 4.7).

Споріднені вершини: дивитись