Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

допомога


  • Стаття 1. Особам, які звільняються з військової служби на підставі нормативно-правових актів, прийнятих у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, надаються акі гарантії соціального захисту: 1) військовослужбовцям, які звільняються з військової служби, виплачується грошова допомога в розмірі та в порядку, визначених Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"; 2) особам, які під час звільнення з військової служби змінюють місце проживання, та членам їхніх сімей оплачується вартість проїзду і перевезення багажу до нового місця проживання в межах України; { Пункт 2 статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 } 3) особам, звільненим з військової служби, які не мають права на пенсію, на період працевлаштування, але не більше одного року, виплачується щомісячна допомога у розмірі посадового окладу та окладу за військове звання.
  • У разі реєстрації в установленому порядку цих осіб у державній службі зайнятості зазначена виплата не здійснюється; 4) військовослужбовцям, зареєстрованим в установленому порядку у державній службі зайнятості протягоммісяця з дня взяття на облік у військовому комісаріаті, здійснюється виплата допомоги по безробіттю за рахунок коштів та в порядку, визначених Законом України "Прозагальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", без урахування передбаченогоцим Законом обмеження.
  • Матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації надається в розмірі допомоги по безробіттю за рахунок коштів та у порядку, передбачених Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" на початок навчання, і не підлягає зменшенню.

Споріднені вершини: дивитись