Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Аналіз даних


  • Аналіз даних " Оскільки абсолютна зоряна величина, видима зоряна величина та відстань до типової галактики визначається співвідношенням : M=m+5-5lgD, у колонці, що відповідає відстані до галактики D, задайте формулу для її вирахування. Абсолютна зоряна величина типових галактик приймається рівною – 22m . Відстань до галактики буде виражена у парсеках. Прорахуйте відстані до решти галактик. Задайте у колонці, що відповідає швидкості руху галактики v, формулу v=c ??/? . Отримайте значення швидкості по лінії водню та калію. с = 3•108 м/с. Прорахуйте швидкості для решти галактик. Усередніть значення швидкості. Оберіть побудову точкового графіка та побудуйте залежність швидкості від відстані. Апроксимуйте отриманий графік прямою. Зчитайте множник біля аргументу – він і буде відповідати значенню сталої Хаббла. Занотуйте висновки до роботи.? Таблиця результатівНазва галактики m ??H(?) ??K(?) D(пс) vH(м/с) vK(м/с) vсер(м/с) "
Аналіз даних

Споріднені вершини: дивитись