Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Завдання дослідження


  • Завдання дослідження "1. Отримати спектри віддалених галактик на модельному телескопі. 2. Визначити для кожної галактики відстань та швидкість віддалення. 3. Побудувати залежність швидкості віддалення галактик від відстані та вирахувати сталу Хаббла. "
Завдання дослідження

Споріднені вершини: дивитись