Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Завдання дослідження


  • Завдання дослідження "1. Дослідити взаємодію заряджених плоских дисків. 2. Побудувати графік залежності сили взаємодії дисків від відстані та встановити математичну закономірність. "

Споріднені вершини: дивитись