Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Теоретична частина


  • Теоретична частина " Електрорушійна сила — кількісна міра роботи сторонніх сил із переміщення заряду, характеристика джерела струму. Позначається здебільшого літерою ?, вимірюється в системі СІ у Вольтах. Зазвичай електрорушійна сила скорочується в текстах до е.р.с. Електрорушійна сила ділянки кола дорівнює енергії, яку отримує одиничний заряд, пройшовши цю ділянку кола. Для протікання електричним колом струму необхідно, щоб у колі були елементи, які переміщують електричні заряди, збільшуючи їхню енергію. Сили, які виконують цю функцію називаються сторонніми силами. За своєю природою сторонні сили можуть бути різноманітні: хімічні, як у електричних батареях і акумуляторах, термоелектричні, як у термопарах, чи зумовлені явищем електромагнітної індукції, як у генераторах електричного струму. Кожне джерело живлення характеризується своєю електрорушійною силою й внутрішнім опором. У результаті розділення всередині джерела позитивних і негативних зарядів джерело набуває запасу потенціальної енергії, яка витрачається на використання роботи з переміщення зарядів по всьому колу. Тепер можна сказати: ту частину замкненого кола, в якій заряди рухаються під дією електростатичної різниці потенціалів називають зовнішньою, а ту, в якій носії заряду рухаються під дією сторонніх сил - внутрішньою. Плюси джерела струму розділяють внутрішню і зовнішню ділянки кола. Сторонні сили забезпечують розділення різнойменно заряджених частинок в джерелі (у внутрішньому колі)і підтримують певну різницю, потенціалів на полюсах, тим самим зумовлюючи рух зарядів у зовнішньому колі.Отже робота сторонніх сил дорівнює сумі робіт, що виконуються по переміщенню заряду на внутрішній і зовнішній ділянці кола. Аст=Авн+Азовн. В повному колі окрім опору навантаження є ще джерело живлення, яке має свій власний внутрішній опір. Сила струму в ньому визначається формулою де — електрорушійна сила, — опір навантаження, -внутрішній опір джерела струму. Для визначення ЕРС та внутрішнього опору джерела струму необхідно зібрати схему Для визначення внутрішнього опору джерела використовується формула : r=(U_1- U_2)/(I_2-I_1 ) , де значення напруг та сили струму відповідають результатам двох вимірювань при різних значеннях опору зовнішнього навантаження (різним положенням ковзного контакту реостата). Для визначення ЕРС джерела використовується формула ?= U_1+ I_1 r, або аналогічна для другого виміру."
Теоретична частина

Споріднені вершини: дивитись