Змінити режим перегляду


Дослідження електростатичної взаємодіїНАЗВА Картинка
Завдання дослідження
Обладнання
Обладнання:
Теоретична частина
Теоретична частина. Посилання на сайт
Хід дослідження. Посилання на сайт
Аналіз даних. Посилання на сайт
Висновки дослідження. Посилання на сайт
1
()
Завдання дослідження
Завдання дослідження "1. Дослідити взаємодію заряджених плоских дисків. 2. Побудувати графік залежності сили взаємодії дисків від відстані та встановити математичну закономірність. "...
2
()
Обладнання
Обладнання металеві диски на ізоляційних утримувачах, електронні терези, підіймальний столик, лінійка, електростатичний генератор (один на аудиторію).... Електронні терези
3
()
Теоретична частина
Теоретична частина "Поняття про електричний заряд Усі тіла в природі складаються з атомів, в яких є пози¬тивно заряджене ядро і негативно заряджені електрони. Якщо позитивний заряд ядра дорівнює негативному заряду електронів, то такий атом є електричне нейтральним. Якщо ... Теоретична частина
4
()
Хід дослідження
Хід дослідження Хід дослідження
5
()
Аналіз даних
Аналіз даних Аналіз даних
6
()
Висновки дослідження
Висновки дослідження Висновки дослідження
7
()
Розвиток дослідження
Розвиток дослідження
8
()
Дослідження електростатичної взаємодії
Дослідження електростатичної взаємодії

Страницы: