Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Естетика 11 класНАЗВА
1
()
духовна культура
2
()
світська культура
3
()
особливості культур
4
()
масова культура
5
()
Естетична культура
6
()
культурне середовище
7
()
художня культура
8
()
діалог культур
9
()
взаємодія культур
10
()
сприяння культури
11
()
вивчення культури
12
()
розвиток культури
13
()
застосування в культурі
14
()
значення культури
15
()
формування культури
16
()
завдання культури
17
()
мова мистецтв
18
()
жанри мистецтва
19
()
засоби мистецтва
20
()
напрями мистецтва
21
()
розвиток мистецтва
22
()
Розуміння мистецтва
23
()
твори мистецтва
24
()
мистецькі цінності
25
()
зв’язкі мистецтва
26
()
роль мистецтва
27
()
різновиди мистецтва
28
()
Візуальні мистецтва
29
()
Декоративно-ужиткове мистецтво
30
()
музичне мистецтво
31
()
театральне мистецтво
32
()
сценічне мистецтво
33
()
Екранне мистецтво
34
()
світ культури
35
()
народи світу
36
()
країни світу
37
()
митці світу
38
()
сучасний світ
39
()
внутрішній світ
40
()
музеї світу
41
()
картина світу
42
()
практичне завдання
43
()
художні завдання
44
()
тестові завдання
45
()
головні завдання
46
()
розвиток учнів
47
()
опанування учнями
48
()
формування в учнів
49
()
здібності учнів
50
()
підготовка учнів
51
()
засіб комунікації
52
()
засіб самопізнання
53
()
засіб особистості
54
()
засоби вираження
55
()
Роль засобів
56
()
опис засобів
57
()
Художні засоби
58
()
життєдіяльність людини
59
()
людина в культурі
60
()
культура в людині
61
()
Світ людини
62
()
сучасної людини
63
()
розвиток людства
64
()
стиль епохи
65
()
національний стиль
66
()
народний стиль
67
()
художній стиль
68
()
європейській стиль
69
()
Розробка змісту
70
()
варіативність змісту
71
()
послідовність і наступність змісту
72
()
образний зміст
73
()
художньо-образний зміст
74
()
художній зміст
75
()
інтерпритація творів
76
()
запис творів
77
()
аура творів
78
()
спілкування з творами
79
()
характеристика творів
80
()
порівняння творів
81
()
аналіз творів
82
()
визначення жанру
83
()
виконання у жанрі
84
()
опанування цінностями
85
()
поєднання цінностей
86
()
відображення у цінностях
87
()
поширення цінностей
88
()
класифікація за напрямами
89
()
назви напрямів
90
()
узагальнення мистецьких знань
91
()
керуватися набутими знаннями
92
()
Самооцінка знань
93
()
місця краю
94
()
культура краю
95
()
Пам’ятки краю
96
()
навчальна програма
97
()
Розробка програми
98
()
грунтування програми
99
()
особливості розвитку
100
()
Періодизація розвитку
101
()
процес співпереживання
102
()
процес опанування
103
()
процес самоосвіти
104
()
процес організації
105
()
особливості організації
106
()
розумінням особливостей
107
()
порівняння особливостей
108
()
систематизація за видами мистецтв
109
()
специфіка видів мистецтв
110
()
розпізнання видів мистецтва
111
()
художні музеї
112
()
відвідування музеїв
113
()
збереження музеїв
114
()
форми збереження
115
()
створення форм
116
()
інтерпритація форми
117
()
форма тестування
118
()
створення зразка
119
()
запис зразка
120
()
індивідуальна робота
121
()
виконання роботи
122
()
роль у суспільстві
123
()
сприяння школи
124
()
формування орієнтацій
125
()
передбачає формування
126
()
формування потреби
127
()
роль в житті
128
()
пов’язані з життям
129
()
діяльність життя
130
()
контекст мови
131
()
специфіка мови
132
()
елементи мови
133
()
використання часу
134
()
поняття у мистецтві
135
()
Поняття “образ”
136
()
образ у шедеврах
137
()
удожній образ світу
138
()
Створення костюму
139
()
ескіз костюмів
140
()
Порівняння особливостей костюмів
141
()
Створення ескізу
142
()
Створення скульптури
143
()
програма закладів
144
()
вивчення в закладах
145
()
сприяння розумінню
146
()
цінність спадщини
147
()
Форми збереження спадщини
148
()
почуття успіху
149
()
розвиток почуття
150
()
Відображення почуттів
151
()
вираження почуттів
152
()
забезпечення діяльності
153
()
володіння досвідом діяльності
154
()
потреби у спілкуванні
155
()
ознаки взаємодії
156
()
узагальнення розділу
157
()
матеріал систематизований
158
()
матеріал структурований
159
()
матеріали світових взірців
160
()
особливості народів
161
()
порівняння фольклору народів світу
162
()
декоративна композиція
163
()
абстрактна композиція
164
()
виконання композиції
165
()
створення композицій
166
()
виконання колективної роботи
167
()
Етнорегіональний фольклор
168
()
зразки фольклору
169
()
особливості фольклору
170
()
порівняння особливостей фольклору
171
()
фольклор народів світу
172
()
пропедевтика освіти
173
()
зміст освіти
174
()
забезпечення послідовності змісту освіти
175
()
мета вивчення
176
()
полікультурне виховання
177
()
виховання потреби
178
()
самореалізації особистості
179
()
творча самореалізація особистості
180
()
оволодіння досвідом
181
()
розширення досвіду
182
()
усвідомлення традицій
183
()
причетність до свого народу
184
()
необхідність збереження
185
()
наповнення тем
186
()
контекст теми
187
()
узагальнення розділу (теми
188
()
вивчення шедеврів мистецтва
189
()
вивчення епох
190
()
споруди різних епох
191
()
основи кольорознавства
192
()
основа художньої культури
193
()
кругла скульптура
194
()
виконання тестових завдань
195
()
визначення образного змісту
196
()
визначення спільних і відмінних рис
197
()
Театр як синтез мистецтв
198
()
світове кіно
199
()
визначення видів і жанрів кіно
200
()
стиль митця
201
()
індивідуальний стиль митця
202
()
Дрезденська галерея
203
()
приклади галерей світу
204
()
складання карти
205
()
карта туристичного маршруту
206
()
Полікультурність суспільства
207
()
культура суспільства
208
()
пояснювальна записка
209
()
Розробка і виконання тестових завдань
210
()
вихованні потреби
211
()
частини курсу
212
()
збагачення емоційно-естетичного досвіду
213
()
опанування вміннями
214
()
культурне середовище життєдіяльності
215
()
художня картина світу
216
()
принцип наступності
217
()
забезпечення наступності
218
()
мовлення учителя
219
()
процес інтерпретації
220
()
самореалізація особистості
221
()
передачі радіо
222
()
передачі телебачення
223
()
театральна вистава
224
()
телепрограма тижня
225
()
значущість різновидів мистецтва
226
()
зразок народної іграшки
227
()
Спів пісень
228
()
Видатні режисери світового кіно
229
()
засоби кінематографу
230
()
Жанри кінематографу
231
()
засоби художньо-образного відображення
232
()
аналіз змісту творів
233
()
інтерпретація змісту творів
234
()
у межах програми
235
()
приклади взаємодії
236
()
Пам’ятні місця краю
237
()
масова інформації
238
()
засоби масової інформації
239
()
Відображення думок
240
()
вираження думок
241
()
вид мистецтва і техніка
242
()
проект реклами
243
()
поширення мистецьких цінностей
244
()
проживають в Україні
245
()
осередок національної культури
246
()
сприяння становленню
247
()
ідентичність школярів
248
()
різноманіття сучасних культур
249
()
державний стандарт
250
()
галузі “Естетична культура”
251
()
художньо-естетичний учні
252
()
формування орієнтації
253
()
сфера художньої культури
254
()
духовне самовдосконалення
255
()
пробудження ставлення
256
()
формування ставлення
257
()
опанування навичками
258
()
формування комплексу
259
()
забезпечують здатність
260
()
усвідомлення власної причетності
261
()
грунтування на принципах
262
()
принципи цілісності
263
()
принципи системності
264
()
принципи варіативності
265
()
єдність цінностей
266
()
діалектична взаємодія підходів
267
()
втілення ідеї
268
()
культура
269
()
специфіка мистецтва
270
()
мистецтво
271
()
види мистецтва
272
()
шедеври мистецтва
273
()
синтез мистецтв
274
()
мистецькі знання
275
()
світ людини
276
()
світ
277
()
образ світу
278
()
завдання
279
()
учень
280
()
засіб
281
()
людина
282
()
стиль
283
()
зміст творів
284
()
зміст
285
()
твори
286
()
жанр
287
()
цінності
288
()
напрями
289
()
знання
290
()
край
291
()
програма
292
()
художньо-естетичний розвиток
293
()
розвиток
294
()
процес
295
()
особливості
296
()
музеї
297
()
форма
298
()
зразок
299
()
робота
300
()
колективна робота
301
()
роль
302
()
школа
303
()
формування
304
()
життя
305
()
мова
306
()
час
307
()
поняття
308
()
образ
309
()
костюм
310
()
створення
311
()
заклади
312
()
розуміння
313
()
спадщина
314
()
почуття
315
()
діяльність
316
()
спілкування
317
()
діалектична взаємодія
318
()
взаємодія
319
()
узагальнення
320
()
матеріал
321
()
народи
322
()
композиція
323
()
фольклор
324
()
освіта
325
()
вивчення
326
()
виховання
327
()
самореалізація
328
()
досвід
329
()
самоосвіта
330
()
традиції
331
()
народ
332
()
збереження
333
()
теми
334
()
шедеври
335
()
епохи
336
()
діалог
337
()
розділ
338
()
основа
339
()
скульптура
340
()
виконання
341
()
визначення
342
()
театр
343
()
кіно
344
()
$1
345
()
митець
346
()
галерея
347
()
карт
348
()
суспільство
349
()
записка
350
()
розробка
351
()
потреби
352
()
опанування
353
()
курс
354
()
збагачення
355
()
вміння
356
()
середовище життєдіяльності
357
()
середовище
358
()
картина
359
()
наступність
360
()
специфіка
361
()
учитель
362
()
контекст
363
()
інтерпретація
364
()
особистості
365
()
передачі
366
()
вистава
367
()
тиждень
368
()
різновиди
369
()
іграшка
370
()
пісня
371
()
режисер
372
()
телебачення
373
()
кінематограф
374
()
самооцінка
375
()
відображення
376
()
межі
377
()
приклади
378
()
місця
379
()
інформація
380
()
думки
381
()
технік
382
()
реклама
383
()
поширення
384
()
Україна
385
()
осередок
386
()
становлення
387
()
ідентичність
388
()
різноманіття
389
()
стандарт
390
()
галузі
391
()
мета
392
()
орієнтації
393
()
сфера
394
()
самовдосконалення
395
()
головні
396
()
пробудження
397
()
ставлення
398
()
навички
399
()
комплекс
400
()
здатність
401
()
усвідомлення
402
()
принципи
403
()
цілісність
404
()
системність
405
()
варіативність
406
()
єдність
407
()
ідея

Страницы: