Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Художня культура 10-11 класиНАЗВА
1
()
культура держави
2
()
театральна культура
3
()
паркова культура
4
()
взаємопроникнення культур
5
()
зразки взаємопроникнення культур
6
()
шедеври мистецтва
7
()
образотворче мистецтво
8
()
музичне мистецтво
9
()
театральне мистецтво
10
()
практичне завдання
11
()
розвиток учнів
12
()
формування в учнів
13
()
здібності учнів
14
()
підготовка учнів
15
()
феномен живопису
16
()
Естетичний феномен живопису
17
()
Шкільний театр
18
()
Театр корифеїв
19
()
ляльковий театр
20
()
приклади театрів
21
()
Японський театр
22
()
Театр Кабукі
23
()
відвідування театрів
24
()
Архітектура світу
25
()
Взірці архітектури
26
()
Модерн в архітектурі.
27
()
розвиток здібностей
28
()
роль розвитку
29
()
значення творчості
30
()
Вплив творчості
31
()
творчість діячів
32
()
наповнення тем
33
()
контекст теми
34
()
розповіді на теми
35
()
бесіда на тему
36
()
жанри музики
37
()
жанри мистецтва
38
()
Зміст матеріалу
39
()
Музична культура античних міст
40
()
Музична культура Київської держави.
41
()
Архітектурні стилі міста
42
()
малюнки у стилі
43
()
життєдіяльність людини
44
()
людина в культурі
45
()
культура в людині
46
()
гімн людині
47
()
середовище людини
48
()
світ культури
49
()
картина світу
50
()
пам’ятки світу
51
()
школи в Україні
52
()
колективи України
53
()
Україна в просторі
54
()
внесок митців
55
()
митці мистецтва
56
()
процес опанування
57
()
організація процесу
58
()
процес самоосвіти
59
()
опанування цінностями
60
()
ставлення до цінностей
61
()
поєднання цінностей
62
()
прилучитися до цінностей
63
()
репродукція картини
64
()
сюжети картин
65
()
картини світу
66
()
Зразки мистецтва
67
()
зразки бароко
68
()
зразки творів
69
()
Напрями музики
70
()
Види музики
71
()
Храми Далекого Сходу
72
()
споруди архітектури Сходу
73
()
мистецтво Далекого Сходу
74
()
культура Сходу
75
()
в межах програми
76
()
формування орієнтацій
77
()
формування компетенцій
78
()
формування культури
79
()
формування потреби
80
()
культура почуттів
81
()
почуття успіху
82
()
почуття насолоди
83
()
почуття людини
84
()
самостійна діяльність
85
()
досвід діяльності
86
()
порушник традицій
87
()
традиції народу
88
()
мистецтво народів
89
()
ставлення народів
90
()
культура спілкування
91
()
спілкування з творами
92
()
потреба у спілкуванні
93
()
відвідування музею
94
()
приклади музеїв
95
()
Виконання композицій
96
()
виконання ролей
97
()
Створення інтермедії
98
()
створення твору
99
()
Створення фотоальбому
100
()
створення картин
101
()
розуміння культур.
102
()
Розуміння мистецтва
103
()
розуміння зв’язків мистецтва
104
()
мета вивчення
105
()
вивчення культури
106
()
вивчення шедеврів
107
()
цінності спадщини.
108
()
значущість спадщини
109
()
оволодіння досвідом
110
()
розширення досвіду
111
()
використання досвіду
112
()
пробудження ставлення
113
()
формулює ставлення
114
()
ставлення до культури
115
()
керування набутими знаннями
116
()
збагачення знань
117
()
знання з культури
118
()
використання знань
119
()
особливість творів
120
()
позицій рук
121
()
опанування позиціями
122
()
Резервний час
123
()
під час спілкування
124
()
відвідування вистав
125
()
відвідування музеїв
126
()
культура античних міст
127
()
Мистецтво грецьких міст
128
()
стилі міста
129
()
уховний центр України-Русі
130
()
центр культури
131
()
Скульптура – гімн людині
132
()
твори митців скульптури
133
()
світове кіномистецтво
134
()
значення творів мистецтва
135
()
роль мистецтва
136
()
роль зв’язків
137
()
Далекий Схід
138
()
проведення вечора
139
()
позиції рук танцю
140
()
фігури танцю
141
()
єдність танцю
142
()
твори літератури
143
()
Зарубіжна література
144
()
вимоги до рівня
145
()
Школа-осередок культури
146
()
полікультурне виховання
147
()
иховання потреби
148
()
опанування учнями
149
()
опанування позиціями рук
150
()
Курс культури
151
()
частина курсу
152
()
узагальнення курсу
153
()
Зміст навчального матеріалу
154
()
матеріали світових взірців
155
()
мистецтво епох
156
()
зразки творів епох
157
()
Епоха „титанів”
158
()
Відень – центр європейської музичної культури
159
()
узагальнення розділу
160
()
Виготовлення фрагментів
161
()
фрагменти діорами Київ
162
()
фрагмент твору
163
()
робота в групах
164
()
народні пісні
165
()
Виконання пісень
166
()
мотиви текстів відомих дум
167
()
ландшафтний сад
168
()
Сад божественних пісень
169
()
макет куточку „англійського саду”
170
()
явища культури
171
()
ятки культури
172
()
вести дискусію
173
()
джерела для збагачення знань
174
()
історія культури
175
()
діяльність представників
176
()
значення в історії культури
177
()
Ігровий кінематограф
178
()
жанри кіно
179
()
приклади пам’яток світу
180
()
Природні парки
181
()
зразок парку
182
()
літературний вечір
183
()
простір зустрічі
184
()
Розробка змісту
185
()
Розробка дизайну
186
()
виховання потреби
187
()
потреби у самореалізаці
188
()
опанування вміннями
189
()
формування комплексу
190
()
Палацово-паркові комплекси
191
()
єдність цінностей
192
()
поєднання традицій
193
()
здібність до співпереживання
194
()
Смисл культури
195
()
атмосфера гармонії
196
()
виразне мовлення
197
()
Значення жестів
198
()
доречність жестів
199
()
царина мистецької культури
200
()
відвідування виставок
201
()
міст Північного Причорномор’я
202
()
фреска «Афінська школа»
203
()
Художня культура Київської Русі: іконопис
204
()
Багдадська книжкова мініатюра
205
()
Художня культура козацької доби.
206
()
культура польсько-литовської доби
207
()
Виконання народних ігор
208
()
стародавні народні ігри
209
()
Виконання обрядів
210
()
участь у обрядах
211
()
за вибором
212
()
техніка за вибором
213
()
Замальовки архітектурних споруд
214
()
виконання декоративної композиції
215
()
композиція за мотивами
216
()
мотиви текстів
217
()
специфіка мистецтва
218
()
діячі культури
219
()
центри художніх промислів
220
()
твори композиторів
221
()
Видатні композитори
222
()
актори театру
223
()
видатні режисери
224
()
твір письменника
225
()
творчість письменників
226
()
перегляд кінофільму
227
()
перегляд у екранізації творів
228
()
Храми Індії.
229
()
музична культура Індії
230
()
Мікеланджело – втілене відчуття форми
231
()
відчуття форми
232
()
форма втілення
233
()
виразник складних почуттів
234
()
Портрети В.Сєрова
235
()
Жанр: портрет
236
()
малювання тушшю
237
()
малювання орнаменту
238
()
Дамаські тканини
239
()
ескіз тканини
240
()
руки індійського танцю
241
()
позиції рук
242
()
основні позиції рук
243
()
пісні співаків
244
()
Російський балет
245
()
фільми «жахів
246
()
фільми «катастроф
247
()
екранізація творів
248
()
програма „Зарубіжна література
249
()
Закон культурно плюралізму
250
()
правила ставлення
251
()
містить правила
252
()
враження від творів
253
()
розкриваючи враження
254
()
формулює враження
255
()
імена з історії
256
()
імена митців
257
()
пояснювальна записка
258
()
осередок культури
259
()
становлення ідентичності
260
()
становлення ідентичності школярів
261
()
різноманіття культур
262
()
освіта в галузі
263
()
галузь “Естетична культура”
264
()
художньо-естетичний розвиток учнів
265
()
світоглядні орієнтації
266
()
орієнтації у сфері
267
()
у сфері художньої культури
268
()
духовне самовдосконалення
269
()
головні завдання
270
()
опанування навичками
271
()
здатність керуватися
272
()
принципи цілісності
273
()
цілісність змісту
274
()
наступність змісту
275
()
системність змісту
276
()
варіативність змісту
277
()
діалектична взаємодія
278
()
взаємодія підходів
279
()
антропологічний підход
280
()
культурологічний підход
281
()
Зміст програми за координатами
282
()
структуровано за координатами
283
()
Виділення культури
284
()
необхідність збереження
285
()
зумовлено необхідністю
286
()
збереження пріоритетів
287
()
пріоритети освіти
288
()
робити акцент
289
()
що роз’єднує
290
()
вплив мистецтва
291
()
систематизовано за видами мистецтва
292
()
предмети циклу
293
()
цикл в класах
294
()
змістове наповнення
295
()
Змістове наповнення тем
296
()
вивчення шедеврів мистецтва
297
()
сприймання діяльності
298
()
невід’ємна частка
299
()
частка життя
300
()
завдання до тем
301
()
наповнений особистісним смислом
302
()
Особливостями організації процесу
303
()
творчий процес співпереживання
304
()
процес інтерпретації
305
()
творчий процес інтерпретації
306
()
діалогічний характер
307
()
діалог культур
308
()
змога особистості
309
()
творення культури
310
()
панування атмосфери
311
()
атмосфера святковості
312
()
атмосфера доброзичливості
313
()
сприяння передачі
314
()
аури творів
315
()
іскру емоційної позитивної енергії
316
()
емоційна енергія
317
()
позитивна енергія
318
()
комунікативно виразним педагог
319
()
сприймання мовлення учителя
320
()
паралінгвістичний контекст мови
321
()
доречність міміки
322
()
зовнішній вигляд
323
()
доречність зовнішнішнього вигляду
324
()
Уроки художньої культури
325
()
успіх від досягнень
326
()
впевненість в спроможності
327
()
проможність вирішувати
328
()
вирішувати художні завдання
329
()
тематичне оцінювання
330
()
регіональний компонент
331
()
Київська Русь
332
()
монументальний живопис-мозаїки
333
()
фрагменти діорами
334
()
діорами Київ
335
()
Первісні музичні інструменти
336
()
музичні інструменти
337
()
культура Київської держави
338
()
Стародавня народна творчість
339
()
народна творчість: епос
340
()
Мистецтво скоморохів
341
()
українські народні пісні
342
()
Виконання українських народних пісень
343
()
Стиль бароко в мистецтві гравюри
344
()
Народна картина «Козак Мамай»
345
()
Порівняння репродукцій
346
()
репродукції народної картини
347
()
Мистецтво кобзарів
348
()
Мистецтво лірників
349
()
Хоровий концерт
350
()
концерт та його творці
351
()
Збірка «Сад божественних пісень»
352
()
зв’язок із викладанням
353
()
викладання поетики
354
()
тексти кантів
355
()
комічна інтермедія
356
()
сатирична інтермедія
357
()
періоди розвитку
358
()
розвиток художньої культури
359
()
художня культура України
360
()
культура сучасності
361
()
складові культури
362
()
зміст творів мистецтва
363
()
Народна музика: соціально- та родинно-побутові пісні
364
()
історія створення твору
365
()
М.Лисенко – основоположник
366
()
основоположник школи
367
()
Створення фотоальбому (стенду)
368
()
Театр корифеїв: репертуар
369
()
Творчий шлях
370
()
Творчий шлях М.Заньковецької
371
()
Створення кросворду
372
()
Український авангард
373
()
інтер’єр шкільного приміщення
374
()
шкільне приміщення
375
()
з використанням традицій
376
()
музичне виконавство
377
()
Підготовка позакласного заходу
378
()
захід “Пісенний вернісаж”
379
()
Лесь Курбас
380
()
Підготовка декорацій
381
()
Підготовка костюмів
382
()
Підготовка музичного оформлення
383
()
колективна робота
384
()
Світове значення творчості
385
()
О.Довженка. “Поетичне кіно”
386
()
Фольклор – джерело розвитку анімації
387
()
розвиток української анімації
388
()
українська анімація (“козацький” серіал)
389
()
“козацький” серіал
390
()
Упорядкування картотеки
391
()
картотека ”Українське кіномистецтво”
392
()
Організація дискусії щодо перегляду
393
()
мистецькі колективи України
394
()
власне ставлення до культури
395
()
твори різних стилів мистецтва
396
()
факти культури
397
()
Перлини готики
398
()
Взірці архітектури Бароко
399
()
Модерн в архітектурі
400
()
Вплив творчості мистецтво архітектури
401
()
Ейфелева вежа
402
()
вежа – символ
403
()
символ Парижа
404
()
Прага – музей
405
()
музей архітектури просто неба
406
()
просто неба
407
()
проведення конференції на тему
408
()
Образи міста у мистецтві
409
()
малюнок фрагментів споруд
410
()
культові споруди архітектури
411
()
Античні скульптори
412
()
скульптор-Мирон
413
()
Оплакування Христа
414
()
Мікеланджело – “Оплакування Христа”
415
()
Мікеланджело –„Давид”
416
()
Мікеланджело – „Мойсей”
417
()
Леонардо да Вінчі
418
()
втілення натури
419
()
втілення натури митця
420
()
Тайна вечеря
421
()
Зображення чистоти
422
()
чистота жіночого образу
423
()
чарівність жіночого образу
424
()
зв’язок з природою
425
()
Сікстинська мадонна
426
()
Прекрасна садівниця
427
()
духовного спілкування людей
428
()
Видатні живописці Іспанії
429
()
Ель Греко
430
()
вершина іспанського живопису
431
()
Франсиско Гойя – найвизначніший
432
()
Сальвадор Далі
433
()
течії в культурі
434
()
стиль сюрреалізму
435
()
Рембрандт – „великий голландець”
436
()
створення „живих сценок”
437
()
складання оповідань
438
()
оповідання за сюжетом
439
()
складання оповідання за сюжетом картин
440
()
Естетичний феномен
441
()
феномен китайського живопису
442
()
Жанр: пейзаж
443
()
каліграфічне письмо
444
()
Жанр: каліграфічне письмо
445
()
навантаження кольору
446
()
туш сувоїв
447
()
Турецьке гончарне мистецтво
448
()
іранське килимарство
449
()
малювання ескізу
450
()
ескіз килима
451
()
гончарний витвір
452
()
велика Британія
453
()
парки Великої Британії
454
()
Духовне начало японського ландшафтного саду
455
()
Філософія ікебани
456
()
чайна церемонії
457
()
Філософія чайної церемонії
458
()
зробити проект
459
()
зробити макет
460
()
проект або макет куточку
461
()
шкільне подвір’я
462
()
Віденський вальс
463
()
Значення поз
464
()
Китайська опера
465
()
Музичні ритми
466
()
ритми Америки
467
()
напрями музики
468
()
напрям: блюз
469
()
напрям: джаз
470
()
напрям: рок
471
()
напрям: поп-музика
472
()
Видатні музиканти
473
()
спів під караоке
474
()
під караоке
475
()
спів під караоке пісень
476
()
Карнавал в го
477
()
Театр Но: єдність драми
478
()
Театр Но: єдність речитативу
479
()
Видатні виконавці
480
()
Франція – батьківщина
481
()
батьківщина мистецтва кіно
482
()
Кіно США
483
()
жанр кіно: мюзикл
484
()
жанр кіно: бойовик
485
()
жанр кіно: фантастика
486
()
жанр кіно: фільми «жахів»
487
()
жанр кіно:фільми «катастроф»
488
()
Зоряний небосхил Голівуду
489
()
„кінопроби”відеозйомка
490
()
„кінопроби” фотозйомка
491
()
ПРОСТІР КУЛЬТУРИ І ЗУСТвЧІ
492
()
ПРОСТІР КУЛЬТУРИ І ЗУСТвЧІ В НЬОМУ
493
()
Мистецтво – посередник
494
()
посередник між культурами
495
()
«провідність» культур
496
()
Україна в світовому просторі.
497
()
Закон плюралізму
498
()
Щасливим є той
499
()
той
500
()
хто тримає

Страницы:   1 2