Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Географія 6 класНАЗВА
1
()
географічна карта
2
()
Зображення Землі
3
()
Ератосфен
4
()
Птолемей
5
()
карти маршрутів мандрівників та дослідників
6
()
умовні знаки
7
()
Карта ізотерм
8
()
Карта розподілу опадів
9
()
Карта кліматичних поясів
10
()
карта ґрунтів
11
()
політичній карті світу
12
()
карти густоти населення та людських рас
13
()
синоптична карта
14
()
глобусі
15
()
картах
16
()
планах
17
()
космічних знімках
18
()
аерознімках
19
()
Градусна сітка на глобусі й географічній карті.
20
()
Визначення географічних координат за географічною картою
21
()
Географічні координати свого населеного пункту
22
()
паралелі
23
()
меридіани
24
()
екватор
25
()
нульовий меридіан
26
()
Правила відліку географічної широти і довготи
27
()
різними видами мас- штабу
28
()
відмінності у масштаб і
29
()
Визначення масштабів планів та карт за даними про відстані на місцев ості та відрізками на карті
30
()
що відповідають цим відстаням
31
()
способи їх визначення за картами
32
()
Умовні знаки плану
33
()
Визначення напрямків на плані
34
()
Визначення масштабів планів
35
()
елементи плану
36
()
масштаб плану
37
()
значення плану місцевості та карти для себе і своєї родини
38
()
Скла- дання плану за допомогою умовних топографічних знаків
39
()
способи зображення держав і столиць на політичній карті світу
40
()
Визначення за картами абсолютної і відносної висоти місцевост
41
()
визначення глибин океанів і морів. Острови в океані
42
()
Способи орієнтування на місцевості.
43
()
Поняття про азимут
44
()
Визначення напрямків на місцевості
45
()
Особливості та відмінності зображення земної поверхні на глобус
46
()
Градусна сітка на глобусі
47
()
Позначення на контурній карті рівнин
48
()
гір
49
()
вулканів суходолу та серединно- океанічних хребтів
50
()
Позначення на контурній карті морів
51
()
проток
52
()
заток
53
()
островів
54
()
Спостереження на місцевості за змінами у природі
55
()
Способи орієнтування на місцевості
56
()
Компас
57
()
Дослідження Аналіз стану повітря у своєму населеному пункті з використанням різних джерел інформації та власних спостережень
58
()
ознаки погоди у своїй місцевості
59
()
виявлення взаємозв’язків між його компонентами
60
()
вплив людини на природні комплекси у своїй місцевості
61
()
роль туризму на сучасному етапі для пізнання Землі кожною людиною
62
()
короткі повідомлення про власні подорожі
63
()
Вплив людини на атмосферу і клімат
64
()
Океан та людина
65
()
Значення вод суходолу для природи і людини
66
()
Вплив господарської діяльності людини на ґрунтовий покрив
67
()
рослинний і тваринний світ суходолу та океану
68
()
охорона вод
69
()
роль води для життєдіяльності людини
70
()
гідрологічні особливості найближчої місцевої водойми та її використання
71
()
вод Світового океану
72
()
особливості розподілу води між Світовим океаном і водами суходолу за відповідною діаграмою
73
()
географічне положення водних об’єктів
74
()
випаровування
75
()
хмарність.
76
()
Форми хмар
77
()
зміни вологості повітря
78
()
Способи регулювання вологості повітря в домашніх умовах.
79
()
способи зображення вод суходолу на плані місцевості та на карт
80
()
Підземні води
81
()
умови їх утворення і залягання в земній корі
82
()
Термальні й мінеральні води
83
()
багаторічна мерзлота
84
()
Штучні водойми: ставки
85
()
водосховища
86
()
канали.
87
()
залежність напрямку і характеру течії річок від рельєфу
88
()
видів живлення та режиму річок від клімату
89
()
Дніпро
90
()
Дунай
91
()
Янцзи
92
()
Ніл
93
()
Амазонка
94
()
Міссісіп
95
()
басейн річки
96
()
річкова долина
97
()
робота річок
98
()
Пороги і водоспади
99
()
озера за походженням улоговин
100
()
озера за стоком
101
()
Каспійське
102
()
Великі озера
103
()
Байкал
104
()
Вікторія
105
()
Найбільші і найглибші озера земної кулі
106
()
солоність озер
107
()
типи боліт
108
()
особливості їх утворення та поширення
109
()
материкові та гірські льодовики
110
()
Особливості утворення і поширення льодовиків.
111
()
ставки
112
()
канали
113
()
Життя в океанах і морях
114
()
глибини океанів і морів за шкалою глибин
115
()
Чорне
116
()
Азовське
117
()
Середземне
118
()
Червоне
119
()
Балтійське
120
()
Біскайська
121
()
Бенгальська
122
()
Мексиканська
123
()
Керченська
124
()
Гібралтарська
125
()
Магелланова
126
()
Дрейка
127
()
Берингова
128
()
Острови в океані
129
()
океанічна течія
130
()
причини і наслідки рухів води у Світовому океані
131
()
вплив чистого повітря на здоров’я людини
132
()
клімат
133
()
хмарність
134
()
тропосфера
135
()
стратосфера
136
()
верхні шари атмосфери
137
()
Добовий і річний хід температури повітря
138
()
Практичне значення вимірювання температури повітря
139
()
Розв’язування задач на зміну температури повітря з висотою
140
()
Складання графіка зміни температури повітря
141
()
розподіл температури повітря на Землі
142
()
що випадають з хмар та з повітря
143
()
Розв’язування задач на зміну вологості з висотою
144
()
Складання діаграм хмарності та опадів
145
()
гігрометр
146
()
їх види
147
()
вимірювання
148
()
Карта розподілу опадів.
149
()
типи погоди
150
()
причини і наслідки зміни погоди і клімату
151
()
хмари
152
()
опади
153
()
зміни елементів погоди
154
()
атмосферного тиску
155
()
вологості повітря
156
()
хмарность
157
()
мінливість
158
()
Характерна погода за сезонами у своїй місцевості.
159
()
Служба погоди
160
()
практичне значення прогнозів погоди
161
()
середні температури
162
()
графіки ходу температури
163
()
термометр
164
()
швидкість вітру
165
()
розу вітрів
166
()
причини і наслідки його зміни в тропосфері.
167
()
Вимірювання атмосферного тиску
168
()
зміну атмосферного тиску з висотою
169
()
основні кліматичні показники
170
()
Зміни клімату
171
()
карта
172
()
Способи зображення Землі
173
()
Особливості та відмінності зображення земної поверхні на
174
()
Географічні координати
175
()
масштаб карти
176
()
контурній карті
177
()
план
178
()
Горизонталі та шкала висот
179
()
Шкала глибин
180
()
Орієнтування на
181
()
$1
182
()
місцевості
183
()
лінії градусної сітки
184
()
Абсолютна і відносна висота місцевості
185
()
Орієнтування на місцевості
186
()
Компас.
187
()
глобус
188
()
Характерна погода за сезонами у своїй місцевост
189
()
Ознайомлення з одним із природних комплексів (ландшафтів) своєї місцевості
190
()
Визначення напрямків на місцевості.
191
()
Сучасні туристичні подорожі як засіб відкриття Землі кожною людиною
192
()
людина
193
()
Вплив людини на природу
194
()
вода
195
()
гідросфера
196
()
властивості вод
197
()
багатства вод
198
()
вологість повітря
199
()
Вода в атмосфері
200
()
Води суходолу
201
()
Опади
202
()
підземні
203
()
поверхневі
204
()
річка
205
()
озеро
206
()
болото
207
()
льодовик
208
()
Штучні водойми
209
()
океан
210
()
Світовий океан та його частини
211
()
море
212
()
затока
213
()
протока
214
()
острів
215
()
Рухи води в Океані
216
()
Атмосфера
217
()
повітря
218
()
властивості повітря
219
()
Будова атмосфери
220
()
погода
221
()
Атмосферний тиск
222
()
температури повітря
223
()
$2
224
()
$3
225
()
елементів погоди
226
()
$4
227
()
температура повітря
228
()
вітер
229
()
Клімат

Страницы: