Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Українська література 5 класНАЗВА
1
()
зміст
2
()
засоби
3
()
елемент
4
()
міркування
5
()
позиція
6
()
тема
7
()
побудова
8
()
відомості
9
()
Повторення та узагальнення
10
()
Розвиток мовлення
11
()
Зміст навчального матеріалу
12
()
Слово в житті людини
13
()
основа
14
()
значення
15
()
поняття
16
()
усвідомлення
17
()
формування
18
()
точність
19
()
порівняння
20
()
лаконізм
21
()
Початок словесного мистецтва
22
()
Т. Шевченка
23
()
«За сонцем хмаронька пливе...»
24
()
поезія
25
()
образ
26
()
мистецтво
27
()
Види мистецтва
28
()
вірш
29
()
поетична мова
30
()
душі
31
()
відчуття
32
()
Тичина. «Не бував ти у наших краях!»
33
()
«Гаї шумлять...»
34
()
«Блакить мою душу обвіяла...»
35
()
Літературні казки
36
()
І. Франко. «Фарбований Лис»
37
()
Василь Королів-Старий. «Хуха-Моховинка»
38
()
Василь Симоненко. «Цар Плаксій та Лоскотон»
39
()
Галина Малик. «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії»  
40
()
Повість-казка
41
()
Казкова історія і сучасне життя
42
()
Тематика народних казок
43
()
«Про правду і кривду»
44
()
«Мудра дівчина»
45
()
«Ох»
46
()
«Летючий корабель»
47
()
персонажі
48
()
мудрість
49
()
герой
50
()
власне розуміння
51
()
щирість
52
()
дбайливе ставлення
53
()
персонажі казки
54
()
казкова країна
55
()
назви казкової країни
56
()
важливі чинники
57
()
особливе призначення
58
()
символ
59
()
краса рідної природи
60
()
захист
61
()
наскрізна тема
62
()
виховання щирості
63
()
перешкоди
64
()
батьківщина
65
()
відстоювання
66
()
доброта
67
()
вияв
68
()
збереження
69
()
спонукання
70
()
хоробрість
71
()
київська Русь
72
()
Літописні оповіді
73
()
«Три брати – Кий
74
()
Щек
75
()
Хорив і сестра їхня Либідь»
76
()
«Святослав укладає мир з греками і повертається до Києва. Смерть Святослава»
77
()
«Володимир вибирає віру»
78
()
«Розгром Ярославом печенігів. Початок великого будівництва в Києві. Похвала книгам»
79
()
«Повість временних літ»
80
()
Лицарство та відвага запорозьких козаків. Міфи і легенди українців
81
()
«Про зоряний Віз»
82
()
«Чому пес живе коло людини?»
83
()
«Берегиня»
84
()
«Дажбог»
85
()
«Неопалима купина»
86
()
«Як виникли Карпати»
87
()
«Чому в морі є перли і мушлі»
88
()
Народні перекази
89
()
«Білгородський кисіль»
90
()
«Прийом у запорожців»
91
()
«Ой Морозе-Морозенку»батьківщина
92
()
батьківський заповіт
93
()
призначення
94
()
позиція особистості
95
()
перемоги
96
()
предки
97
()
нарід
98
()
віра
99
()
повість
100
()
родина
101
()
український народ
102
()
актуальність
103
()
мир
104
()
україна
105
()
край
106
()
дитинство
107
()
легенда
108
()
земля
109
()
оповідь
110
()
Євген Гуцало. «Лось»
111
()
«Зірка»
112
()
«Чарівники»
113
()
«Журавлі високі пролітають…»
114
()
підготовка
115
()
людська
116
()
життя людини
117
()
берегиня
118
()
людська поведінка
119
()
усвідомлення важливої потреби уважного ставлення
120
()
Рильський. «Дощ» («Благодатний
121
()
довгожданий…»)
122
()
«Осінь-маляр із палітрою пишною…»
123
()
«Люби природу не як символ…»
124
()
матеріал
125
()
навчальний матеріал
126
()
учні
127
()
постійна присутність
128
()
сучасна людина
129
()
потреба уважного ставлення
130
()
тиждень
131
()
текстуальне вивчення
132
()
повторення
133
()
узагальнення
134
()
позакласне читання
135
()
межі
136
()
години
137
()
резервний час
138
()
державні вимоги
139
()
рівень
140
()
загальноосвітня підготовка
141
()
рівень загальноосвітньої підготовки
142
()
прищеплення
143
()
уважне ставлення
144
()
до
145
()
год
146
()
тематика
147
()
різновиди
148
()
спонука
149
()
потреба
150
()
важлива потреба
151
()
усвідомлення важливої потреби
152
()
порядок
153
()
ять
154
()
як
155
()
особливості мови
156
()
уривки
157
()
діалоги
158
()
інсценізація
159
()
форми
160
()
логік
161
()
акровірш
162
()
гіпербола
163
()
загадка
164
()
прислів’я
165
()
приказка
166
()
ситуації
167
()
лексика
168
()
уважність
169
()
розумова діяльність
170
()
якості
171
()
афористичність
172
()
життєствердний пафос
173
()
Микола Вінграновський. «Перша колискова»
174
()
«Бабунин дощ»
175
()
«Сама собою річка ця тече...»
176
()
«Сіроманець»
177
()
дитяча письменниці
178
()
сучасна дитяча письменниці
179
()
судження
180
()
сучасна письменниці
181
()
пафос
182
()
пестливі слова
183
()
Нестор
184
()
Нестор літописця
185
()
розгляди
186
()
український байкар
187
()
байкар
188
()
життєствердна сила
189
()
творча уява
190
()
будівництво
191
()
співці
192
()
смерть
193
()
Володимир
194
()
розгром
195
()
печеніги
196
()
дух
197
()
воля
198
()
сміливість
199
()
вірність
200
()
давнє літописання
201
()
гдне
202
()
батьки
203
()
епізоди повісті
204
()
Література рідного краю
205
()
почуття людини
206
()
річка
207
()
багатства
208
()
ідея неповторності
209
()
довкілля
210
()
світ рідної природи
211
()
дивовижний світ рідної природи
212
()
дивовижний світ
213
()
О.Олесь
214
()
Леонід Глібов
215
()
особливості поетичних загадок Л. Глібова
216
()
«Химерний
217
()
маленький...»
218
()
«Що за птиця?»
219
()
«Хто вона?»
220
()
«Хто розмовляє?»
221
()
«Хто сестра і брат?»
222
()
зв’язок історичного минулого з сучасністю
223
()
Драматичний твір на тему народної казки.Олександр Олесь. «Ярослав Мудрий» (із кн. «Княжа Україна»)
224
()
«Микита Кожум’яка»
225
()
література
226
()
мова
227
()
слово
228
()
образне слово
229
()
казка
230
()
народна казка
231
()
Міфи і легенди
232
()
патріотизм
233
()
Лицарство та відвага запорозьких козаків. патріотизм
234
()
дитина
235
()
школа
236
()
основна школа
237
()
вимоги
238
()
прийом
239
()
поет
240
()
письменниці
241
()
український поет
242
()
символіка країни
243
()
фольклорна основа
244
()
довколишній світ
245
()
Текстуальне вивчення творів
246
()
драматичний твір і його побудова

Страницы: