Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Українська мова 11 класНАЗВА
1
()
речення
2
()
діалог
3
()
передумова
4
()
Текст як середовище функціонування мовних одиниць
5
()
зв’язність
6
()
комунікативність
7
()
членованість
8
()
інформативність
9
()
метою
10
()
структурними особливостями
11
()
Тексти різних стилів
12
()
типів
13
()
жанрів мовлення
14
()
Основні ознаки тексту
15
()
Текст у професійному спілкуванні
16
()
Зміст і будова тексту
17
()
Складне синтаксичне ціле
18
()
Актуальне членування речення
19
()
Способи зв’язку речень у тексті.
20
()
Класифікація текстів за сферою використання
21
()
Види текстів у діловомупрофесійному мовленні
22
()
мета
23
()
тема
24
()
діяльність
25
()
інформація
26
()
інформаційний обмін
27
()
редагування тексту з пунктуаційними помилками
28
()
професійне спілкування
29
()
вербальна комунікація
30
()
особливості міжкультурної комунікації
31
()
ситуація
32
()
взаємовплив
33
()
цільова установка
34
()
роль української мови в світі
35
()
розвиток української мови в діаспорі
36
()
мовець
37
()
особистість
38
()
учень
39
()
клас
40
()
відомості про риторику як науку й мистецтво
41
()
критика доказів опонента
42
()
атака запитаннями
43
()
оратор
44
()
поведінка
45
()
розвиток
46
()
рівень умінь
47
()
Найважливіші відомості з синтаксису і пунктуації: словосполучення і речення. синтаксичні зв'язки в них
48
()
Класифікація речень за будовою
49
()
Стилістичні особливості простих і складних речень
50
()
Синтаксичні норми
51
()
Особливості вживання в мовленні різних видів складних речень
52
()
риторика
53
()
промова
54
()
добір матеріалу
55
()
відбір аргументів
56
()
виклад теми
57
()
контроль і корекція виступу
58
()
Основні види переробки тексту.
59
()
комунікабельність
60
()
вимоги
61
()
робота
62
()
автор
63
()
зародження
64
()
розвиток риторики
65
()
роль риторики в житті суспільства й окремої людини
66
()
етика професійного спілкування
67
()
самоорганізація
68
()
самодисципліна
69
()
творчість
70
()
самореалізація
71
()
полемічна майстерність
72
()
вимоги культури мовлення
73
()
комунікативні помилки
74
()
вживання
75
()
інтонування
76
()
невербальний код
77
()
символіка
78
()
твердження
79
()
докази
80
()
факти
81
()
аргументи
82
()
критика
83
()
атака
84
()
спростування
85
()
відбір
86
()
критик
87
()
опонент
88
()
культура ділового спілкування
89
()
ситуації професійного спілкування
90
()
носії
91
()
відгук
92
()
поведінка аудиторії
93
()
Переказ із творчим завданням
94
()
Стаття
95
()
Відгук про телепередачу
96
()
Ділові папери
97
()
Протокол
98
()
Витяг із протоколу
99
()
Конспект публічного виступу
100
()
Конспектування висловлювання. що сприймаються на слух
101
()
Твір на морально-етичну тему
102
()
звіт
103
()
конференції
104
()
переговори
105
()
збори
106
()
семінари
107
()
Українська мова у світі
108
()
Eкраїнська діаспора
109
()
поняття комунікації як діяльності учасників спілкування
110
()
дотримання ознак культури мовлення
111
()
особистість і комунікативна діяльність
112
()
комунікабельність як риса характеру людини
113
()
усне
114
()
писемне
115
()
адресант
116
()
повідомлення
117
()
адресат
118
()
вербальний
119
()
невербальний
120
()
універсальне
121
()
національне
122
()
полеміка
123
()
риторика як наука й мистецтво
124
()
риторичні вимоги до мовця
125
()
етика полемічної майстерності
126
()
професійний
127
()
систематична
128
()
конкретний виступ
129
()
вибір теми
130
()
характеристика аудиторії
131
()
аналіз власної діяльності
132
()
спростування помилкового твердження фактами
133
()
аудіювання
134
()
читання
135
()
переказ тексту на професійну тему із творчим завданням
136
()
складання і розігрування діалогів до запропонованих ситуацій
137
()
семінар
138
()
конференція
139
()
звіт про виконану роботу
140
()
конспект публічного виступу
141
()
стаття
142
()
відгук про телепередачу
143
()
твір на морально-етичну тему
144
()
ділові папери
145
()
протокол
146
()
витяг із протоколу
147
()
переклад
148
()
Вступ. Українська мова у світі. Українська діаспора
149
()
просте неускладнене й ускладнене речення
150
()
основні правила правопису (за вибором учителя)
151
()
культура мовлення й стилістика
152
()
текст (риторичний аспект)
153
()
синтаксис. пунктуація
154
()
повторення й систематизація вивченого
155
()
повторення в кінці року
156
()
синтаксис
157
()
пунктуація
158
()
лінгвістика
159
()
стилістика
160
()
як середовище функціонування мовних одиниць
161
()
у професійному спілкуванні
162
()
зміст і будова
163
()
складне синтаксичне ціле
164
()
способи зв’язку речень у тексті
165
()
класифікація за сферою використання
166
()
види переробки
167
()
ділове
168
()
професійне
169
()
удосконалення правописної грамотності
170
()
Наша земля — Україна
171
()
Українці у світі
172
()
Українські народні промисли й ремесла
173
()
Права і обов’язки громадян
174
()
Людина і Всесвіт
175
()
Цікава людина
176
()
Цікаві винаходи
177
()
Внутрішня і зовнішня краса людини
178
()
Культура ділового спілкування
179
()
Мандрівки рідною землею
180
()
Освіта. Наука. Культура
181
()
Інтернет-комунікації
182
()
Віртуальна мовна особистість
183
()
застосування в навчальній діяльності комунікативних мовних одиниць з певною стилістичною метою
184
()
відбір комунікативних стратегій. реалізація і корекція комунікативних тактик у навчальній діяльності
185
()
самоорганізація. самодисципліна в навчанні і творчості
186
()
власне мовлення
187
()
мовлення
188
()
текст
189
()
спілкування
190
()
ефективна комунікація
191
()
ділове спілкування
192
()
учасники
193
()
людина
194
()
імідж оратора
195
()
професійний імідж
196
()
майстерність
197
()
полемічні прийоми
198
()
запитання
199
()
передачі інформації
200
()
виступ
201
()
мовленнєва змістова лінія
202
()
11 клас Українська мова
203
()
мовна змістова лінія
204
()
соціокультурна змістова лінія
205
()
діяльнісна (стратегічна) змістова лінія
206
()
культура мовлення і комунікація
207
()
основи риторики
208
()
види мовленнєвої діяльності
209
()
комунікація
210
()
модель вербальної комунікації
211
()
міжкультурна
212
()
професійна
213
()
код
214
()
імідж
215
()
підготовка промови
216
()
створення власних висловлювань
217
()
говоріння
218
()
письмо
219
()
поглиблення і систематизація
220
()
орфографічно-пунктуаційний практикум
221
()
ознаки
222
()
види у мовленні
223
()
орієнтовні теми з розвитку мовлення

Страницы: