Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Образотворче мистецтво 6 класНАЗВА
1
()
Взаємозв'язок форми й змісту в образотворчому мистецтві
2
()
реалістична
3
()
декоративна
4
()
зображувати геометричну форму та спрощувати форму предметів до геометричної подібності
5
()
специфіка
6
()
національні та культурні особливості мистецтва
7
()
праці та побуту
8
()
Композиційні закономірності та прийоми в різних видах та жанрах образотворчого мистецтва
9
()
натюрморт як жанр образотворчого мистецтва
10
()
особливості побутового та історичного жанрів
11
()
Портрет як жанр
12
()
Сюжетно-тематичний натюрморт
13
()
вплив світла на колір
14
()
засоби живопису виявлення об'єму форм
15
()
матеріалу
16
()
локальний колір і форма у декоративному вирішенні натюрморту та декоративній композиції (колорит
17
()
холодна
18
()
тепла гами
19
()
колірна гармонія
20
()
вплив світла на колір у пейзажному живописі
21
()
розгортка куба
22
()
циліндра
23
()
призми
24
()
пропорції постаті
25
()
Виявлення пропорцій постаті людини (залежно від віку зростуобразу)
26
()
особливості пропорцій елементів голови людини
27
()
краса форми
28
()
силует
29
()
пластику
30
()
об'єм (єдність зовнішньої форми та внутрішнього змісту)
31
()
виразність виявлення
32
()
виразність характеру
33
()
рапка
34
()
суті форми:
35
()
Розвиток мистецького бачення
36
()
використання світлотіні як засобу художньої виразності та виявлення форми
37
()
Композиції з використанням світлотіні як засібу виразності
38
()
символіка форми
39
()
кольору
40
()
символіка орнаменту
41
()
Символіка та стилізація форм
42
()
створення орнаментованої композиції (символіка орнаментів і кольору)
43
()
засоби живопису
44
()
Кольорознавство (вплив світла на колір)
45
()
кольоро-повітряна перспектива
46
()
узагальнення та стилізація природних форм
47
()
стилізація (декоративна трансформація природних форм за допомогою різних прийомів)
48
()
як засіб виявлення об'ємної форми
49
()
лінія
50
()
штрих
51
()
фактура
52
()
тон
53
()
колір
54
()
лінійна перспектива (як засіб виявлення об'ємної форми)
55
()
крапка
56
()
Відтворення реальної форми предметів: пропорції загальної форми та її елементів
57
()
фактури
58
()
текстури
59
()
конструкції
60
()
об'ємної пластики
61
()
природних форм
62
()
силуетне
63
()
тональне
64
()
фактурне виявлення форми та її основних пропорцій
65
()
падаюча тінь
66
()
технік виконання
67
()
рефлекс
68
()
особливості мистецтва
69
()
мистецтво
70
()
Форма в образотворчому мистецтві
71
()
жанр
72
()
види
73
()
Кольорознавство
74
()
об'ємна геометрична форма
75
()
пропорції
76
()
виразність
77
()
асобу художньої виразності
78
()
Засоби виразності виявлення характеру
79
()
світлотінь
80
()
символіка
81
()
$1
82
()
живопис
83
()
Пейзажний живопис
84
()
стилізація
85
()
лінійна перспектива
86
()
$2
87
()
Засоби виявлення об'ємно-пластичних якостей форми
88
()
відтворення
89
()
зображення
90
()
предметів

Страницы: